Přes překážky k vymýcení malárie

V roce 1878 se jeden z našich zakladatelů, Sir Henry Wellcome, vydal na expedici do Ekvádoru, aby tam studoval strom chinovník, z něhož se vyráběl chinin, tehdy jediný známý lék na malárii. O více než 100 let později jeden z našich lékařů, Justin Green, vypráví o nejnovějším pokroku ve vývoji nové léčby.

Justine, vysvětlete nám, co je vaším úkolem?

Jsem vedoucím lékařem projektu, který zkoumá potenciál léku, který se jmenuje tafenoquine, k léčbě jednoho typu malárie, již vyvolává parazit zvaný Plasmodium vivax (P. vivax). 

V současné době jediný dostupný lék na tento typ malárie, primaquine, je třeba užívat po dobu dvou týdnů, což často vede k nedodržení celé léčebné kúry. Abychom tuto situaci vyřešili a usnadnili život pacientům, pracujeme v rámci partnerství s neziskovou nadací Medicines for Malaria Venture* (MMV) na vývoji tafenoquinu, který by se podával v jediné dávce.

Když jsem jako výzkumný pracovník začínal, navštívil jsem pracovně třeba i peruánskou Amazonii, kde jsem na vlastní oči viděl, jaké děsivé důsledky má začarovaný kruh nemoci a chudoby pro životy lidí. To mě hluboce ovlivnilo a rozhodl jsem se zjistit, jestli účastí na vývoji léku mohu přispět k dosažení zásadnější změny.

Práci na vývoji tafenoquinu proti malárii způsobené P. vivax jsem zahájil v GSK ve Velké Británii v roce 2010, kde jsem vyhledával pacienty pro jednu z našich klinických studií v Thajsku. K dnešnímu dni proběhlo v rámci našeho programu více než 10 studií s více než 2000 účastníky z 8 zemí, kde se vyskytuje malárie způsobená P. vivax. Na této práci se podílel tým více než 40 pracovníků z centrály GSK, mezi nimiž byli vědečtí kliničtí pracovníci, správci dat, statistici, regulatorní odborníci, chemici a inženýři.

Proč jste se rozhodl zaměřit na malárii?

Ačkoli se již podařilo dosáhnout značného pokroku v pomoci lidem trpícím malárií, tato nemoc stále představuje globální problém pro veřejné zdraví. Onemocnění u lidí způsobuje pět různých parazitů; ten, kterým se zabývám já, se jmenuje P. vivax. Tento parazit každoročně způsobí zhruba 8,5 milionů infekcí a nejčastěji se vyskytuje v jižní a jihovýchodní Asii, v Latinské Americe a na Africkém rohu.

Nákaza se na člověka přenáší štípnutím samičkou komára rodu Anopheles, který je přenašečem tohoto parazita. Parazit pronikne do krevního oběhu člověka a v případě P. vivax má zcela výjimečnou schopnost „schovat se“ v játrech a opakovaně se aktivovat řadu týdnů nebo dokonce let po prvním přenosu infekce a způsobit recidivu. Recidiva vede k onemocnění a v některých případech dokonce k úmrtí.

8,5 milionů počet infekcí způsobených každoročně parazitem P.vivax

S jakými potížemi jste se s vaším týmem museli při vývoji potýkat?

Těch bylo! Více než 60 let nevznikl nový lék, který by zabránil recidivě malárie způsobené P. vivax, takže jsme často museli budovat buď zcela nová výzkumná střediska nebo vylepšovat ta existující v odlehlých oblastech, kde se vyskytuje malárie způsobená P. vivax, ale také kde působí odborníci na danou nemoc, například v Peru, Brazílii a Thajsku. Odlehlé oblasti znamenají, že se tam často pacienti dostávají do výzkumného střediska jedině lodí nebo pěšky.

Ale to byl jen začátek. V roce 2012 zasáhly peruánskou Amazonii nejhorší doposud zaznamenané povodně, takže množství pacientů zůstalo uvězněno ve výzkumném středisku. Naštěstí jeden z koordinátorů výzkumu se uvolil tyto pacienty ubytovat u sebe doma, dokud povodeň neopadla.

Typická vesnice na hranicích Thajska a Myanmaru, kde sídlila dvě ze čtyř našich thajských středisek.
Typické dopravní spojení v období dešťů představuje skutečnou výzvu, chceme-li zajistit pravidelné sledování pacientů.

V řadě oblastí, kde jsme zřídili výzkumná střediska, neměli buď žádný, nebo jen minimální přístup ke zdravotní péči. Museli jsme proto zajistit školení a financování pro vybavení, jako byly například mobilní chlazené vzorkovací boxy k ukládání krevních vzorků pacientů, digitální teploměry, chladicí boxy k přepravě vzorků v ledu, snímače EKG ke sledování bezpečného stavu pacientů, a dokonce i kartotéky, kde by bylo možno bezpečně uchovávat zdravotní dokumentaci pacientů.

Navzdory všem logistickým obtížím studie dokončilo více než 95 % pacientů.

„Jsme nesmírně vděční pacientům, zkoušejícím i komunitním pracovníkům za jejich úsilí a nasazení. Bez nich bychom studie nemohli úspěšně dokončit.“

Jedna z největších obtíží však byla vědecká.

Tafenoquine patří do stejné skupiny chemických látek jako primaquine, který bývá spojován s vedlejšími účinky, jež mohou vést k rozpadu červených krvinek u některých pacientů, kteří trpí nedostatkem enzymu nazývaného glukózo-6-fosfát dehydrogenáza (G6PD). To může způsobovat řadu zdravotních problémů jako je únava, horečka, závrať, dýchavičnost a zrychlený tep.

Na řešení tohoto problému spolupracujeme s globální zdravotnickou organizací PATH* a snažíme se vyvinout nový diagnostický test, který by umožnil přímo v místě ošetření zjistit hladinu enzymu G6PD u každého pacienta a určit tak, zda mu lze tafenoquine bezpečně podat.

Naším cílem je mít tento terénní diagnostický test k dispozici zároveň s potenciálním zpřístupněním tafenoquinu v zemích s endemickým výskytem malárie.

Co vás s vaším týmem čeká v nejbližší době?

Bylo úžasné sledovat, jak tento program nabírá na tempu. Nyní jsme příslušným regulatorním orgánům předložili žádosti o schválení jednodávkového tafenoquinu. 

V případě schválení by byl tafenoquine prvním lékem k předcházení recidivy malárie způsobené P. vivax za posledních více než 60 let.

Spolupráce hraje v našem úsilí o potírání globálního problému s malárií klíčovou roli. Odbornost i kontakty našeho partnera, MMV, k tomuto úspěchu přispěly zcela zásadní měrou. 

Více než 60 let čekal svět na nový lék proti malárii způsobené P. vivax. Jednodávkový lék by byl něco nevídaného.

David Reddy, generální ředitel organizace Medicines for Malaria Venture

Moc mě těší, že se do naší spolupráce zapojila i Nadace Billa a Melindy Gatesových* a organizace PATH. Doufáme, že společně dokážeme přispět k dosažení záměru Světové zdravotnické organizace zcela vymýtit malárii.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.