Jak měníme výzkum HIV?

Přední vědkyně Shari Gordon, která pracuje v Centru léčby HIV na University of North Carolina, má jeden cíl: najít lék na HIV/AIDS.

V roce 2015 jsme uzavřeli inovativní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, konkrétně s University of North Carolina, a vytvořili Centrum léčby HIV*, což je laboratoř zaměřená na nejnovější vědecké přístupy v boji s HIV.

Toto jedinečné partnerství má za cíl zcela změnit tradiční způsob vedení vědeckého výzkumu a vytvořit nový model pro hledání zásadních vědeckých objevů nezbytných pro vyřešení tohoto mimořádně náročného globálního zdravotního problému. Zde nám Shari vypráví o tom, co ji do Centra léčby HIV přivedlo a jaké jsou vyhlídky inovací v léčbě HIV*.

Shari při práci v laboratoři

Co Vás přivedlo k této práci?

Pocházím z Jamajky a když mi bylo asi 13 let, vážně onemocněla moje babička. Starala jsem se o ni a měla potřebu se toho o vědě dozvědět více. Úplně jsem nechápala, co se s babičkou děje, a ani jsem nevěděla, jak jí nejlépe pomoci. To mě vlastně přivedlo ke studiu medicíny; chtěla jsem se umět starat o lidi jako moje babička.

Mnohem později, když jsem dokončovala své magisterské studium, jsem se rozhodla, že chci pomáhat vyvíjet léky pro lidi.

Proč je spolupráce mezi GSK a univerzitou UNC tak důležitá?

Partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako je to naše, využívá to nejlepší z obou světů. Je pravděpodobnější, že najdeme lék, pokud budeme sdílet znalosti a zdroje, než když budeme pracovat odděleně.

„Chcete-li mít co nejlepší šanci na objevení léku, potřebujete základní výzkum, který probíhá v akademickém světě, propojit s činnostmi, které realizují firmy z odboru, například vývoj léků a možnost nové léky testovat.“

Propojení toho nejlepšího z akademického a farmaceutického světa umožňuje využít nepřetržitou spolupráci, pokrývající vše „od zkumavky až k lůžku“, v rámci které se klinický výzkum ze „zkumavky“ využívá k vývoji nových způsobů léčby pacientů na „lůžku“.

Taková partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem jsou podle mého názoru místem, kde by mohlo dojít ke skutečně průlomovým objevům, jako je například lék na HIV.

Co Vás motivuje?

Vždy mě dojme, když mám příležitost setkat se s pacienty. Oni se chtějí zapojovat do našich výzkumných studií, lépe pochopit, jak virus ovlivňuje jejich imunitní systém, a dozvědět se, jak se snažíme zlepšit jejich zdravotní stav. Možná, že za jejich života lék nebude objeven, ale pacienti jsou odhodláni se podílet na výzkumu, který by jednoho dne mohl vést k objevu léku.

„V nejhorších chvílích v laboratoři, když se nám zdá, že se nám pokusy vůbec nedaří, nás drží nad vodou pomyšlení, že to co děláme, by mohlo svět a pacienty této nemoci zbavit.“

Co dalšího nás ve výzkumu HIV čeká?

Za posledních asi 30 let došlo v oblasti HIV k neuvěřitelnému pokroku. Od doby, kdy jsme vlastně ani nevěděli, co nemoc způsobuje a co to je za virus, až do současnosti, kdy máme účinnou léčbu a replikaci viru dokážeme dostat pod kontrolu.

Lepší znalosti spolu s partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, jako je to naše s univerzitou UNC, znamenají, že se blížíme k době, kdy se dokážeme viru HIV v organismu zbavit jednou provždy.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.