Mohou komáři zabránit malárii?

Odhaduje se, že v roce 2015 na malárii zemřelo 627 000 lidí. K nákaze stačí kousnutí jednoho komára nakaženého malarickým parazitem Plasmodium, takže bychom si mohli myslet, že v rámci boje proti malárii je snahou udržet počet komárů na minimu. 

Proč tedy každý týden odchováme 2 000 komárů?

To, že máme svou vlastní kolonii komárů, znamená, že můžeme studovat, jak se hmyz nakazí parazitem Plasmodium a jak jsou naše molekuly vůči tomuto parazitovi účinné. Doufáme, že se nám nakonec podaří najít lék, který sníží nebo dokonce zablokuje přenos parazita mezi komáry a lidmi. 

Omezení současných antimalarik

Životní cyklus parazita Plasmodium je komplikovaný – zahrnuje stádia, kdy se vyskytuje jak v krvi, tak v játrech lidského hostitele i v komárovi (viz stránka v angličtině Malaria: životní cyklus parazita*).

Většina současných antimalarik je aktivní proti parazitovi, když se množí v lidských červených krvinkách. Parazity v jiných stádiích životního cyklu však tyto léky neovlivňují, a ti proto mohou zůstat v krvi člověka i po léčbě. Znamená to, že ačkoli tito lidé nemají aktivní malárii, jsou přenašeči parazita, který ji způsobuje. Mohou tedy onemocnění šířit a celý cyklus začíná znovu, pokud komár nasaje jejich krev obsahující parazita.

Cílem našeho týmu je najít nové molekuly s duální aktivitou – molekuly, které mohou poskytnout symptomatickou úlevu tím, že se zaměří na parazita, když se množí v krvi, avšak zničí i vývojová stádia parazita, které současná léčba nezasahuje. Na podporu tohoto cíle jsme v našem výzkumném centru ve španělském Tres Cantos zřídili špičkové insektárium, v němž jsme každý týden schopni odchovat tisíce komárů rodu Anopheles stephensi.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah. 

Komár
Uvnitř insektária

V insektáriu

Komáři jsou drženi v zabezpečených laboratořích ve speciální izolované jednotce s omezeným vstupem a výstupem chráněné přechodovou místností se systémem více dveří. Chovají se v teplých, vlhkých podmínkách, jež potřebují k přežití, a jsou krmeni cukrem.

Za účelem studia účinnosti našich molekul v zamezení přenosu malárie používáme „standardní membránový sací test“ – v současné době nejrelevantnější metodu prokazující blokování přenosu malárie.

V průběhu tohoto procesu jsou samičky komára infikovány podáním krve obsahující parazity Plasmodium falciparum, na něž byla aplikována léčba různými experimentálními látkami. Po uplynutí určité doby, když se parazité v komárech vyvinou, je hmyz znecitlivěn, usmrcen a pitván.

Poté zjistíme počet životaschopných parazitů, kteří dosáhli fáze životního cyklu, kdy by mohli přejít na lidského hostitele. To nám ukazuje, jak efektivní by potenciálně ta která sloučenina mohla být.

Nyní je insektárium plně funkční a probíhají zde testy na blokování přenosu při použití zkoumaných látek. Dalším krokem je použití nakažených komárů a realizace podobného testu v jiné vývojové fázi parazita – když se nachází v játrech, což by znamenalo, že bychom mohli provádět testy pokrývající celý vývojový cyklus malarického parazita.