Experimentální medicína

V přední britské nemocnici Papworth v Cambridge spolupracují naši vědečtí pracovníci s výzkumnými a klinickými pracovníky z Cambridgeské univerzity na tom, aby na základě počátečního předběžného výzkumu vyvinuli potenciálně nový lék pro léčbu zánětlivého plicního onemocnění.

Jejich přístup k dosažení tohoto cíle je velice zajímavý, neboť přestože práce probíhá ve velmi rané fázi a tradičně by byla omezena na výzkum v laboratoři a na zvířatech, nyní už plánujeme sledování biologických účinků jednoho z námi zkoušených léčivých přípravků na malé skupině pacientů. Za tímto účelem náš tým používá nejmodernější technologie, aby přesně prozkoumal, jak léčba ovlivňuje chemické projevy onemocnění v organismu. 

Co je to experimentální medicína?

Tento relativně nový a cílenější přístup ke zkoušení léků na pacientech je znám jako „experimentální medicína“ a je základem nového partnerství, které jsme navázali s Cambridgeskou univerzitou a jejími partnerskými nemocnicemi. Experimentální medicína poskytuje cenný kontrolní bod v procesu výzkumu a vývoje a pomáhá nám získat větší jistotu, že zkoumaný lék působí v lidském organismu tak, jak očekáváme. Využití tohoto důkazního mechanismu v rané fázi nám dává větší jistotu, že se ubíráme správným směrem, dříve, než se pustíme do rozsáhlých, zdlouhavých a nákladných klinických hodnocení, která jsou nezbytná pro kompletní vývoj léčivého přípravku.

Raná fáze výzkumu a vývoje se až donedávna omezovala na laboratorní výzkum a pokusy na zvířatech, což v této fázi vývojového procesu brzdilo naši schopnost změřit skutečný dopad léku na lidské onemocnění. V současné době se k pacientům v podobě finálního léku dostane pouze asi 10 % látek vstupujících do klinických hodnocení.

Často je to proto, že se buď nepodařilo správně objasnit, co je biologickým cílem léčiva, nebo lék sám nemá požadovaný účinek na mechanismy onemocnění. Díky současnému technologickému pokroku jsme nyní schopni zkoumat, jak se různá onemocnění chovají v jednotlivých buňkách organismu, jakož i dopad potenciálních nových léků na patologické procesy. 

10 %

V současné době se k pacientům v podobě léků dostane pouze asi 10 % látek vstupujících do klinických hodnocení.

Větší investice do experimentální medicíny jsou jedním z mnoha způsobů, jak využíváme nové technologie a vědecké poznatky, abychom pacientům přinesli inovativní nové léky. Uvědomujeme si, že se mnohému můžeme naučit od odborníků pracujících mimo naše laboratoře, a proto se nyní více než kdy předtím podílíme na spolupráci zaměřené na větším pochopení příčin široké škály onemocnění, jakož i na sdílení odborných znalostí a nových technologií. Jsme přesvědčeni, že pokud budeme do této časnější fáze výzkumu a vývoje investovat více času a zdrojů, posílí to naši schopnost vyvinout léky, které budou přesně zacíleny na procesy v organismu, které způsobují daná onemocnění. 

Naše partnerství s Univerzitou v Cambridgi 

Naše odhodlání lépe pochopit základní příčiny onemocnění a dopady potenciálních nových způsobů léčby v organismu podtrhuje partnerství, které jsme navázali s Univerzitou v Cambridge. Tato spolupráce, kterou jsme v nedávné době podpořili financováním ve výši 10 milionů liber, plně využívá těsné blízkosti naší specializované klinické výzkumné jednotky v nemocnici Addenbrookes (Klinická jednotka Cambridge), přičemž v nemocnici pracují jak kliničtí akademičtí pracovníci, tak lékaři působící v systému národního zdravotního pojištění. To je klíčové pro experimentální lékařské studie, které závisí na úzké interakci výzkumných vědeckých pracovníků, klinických lékařů a pacientů. 

Paul-Peter Tak, vedoucí oddělení imunozánětlivých poruch v GSK a čelní představitel partnerské spolupráce s Cambridge

Paul-Peter Tak, vedoucí oddělení imunozánětlivých poruch v GSK a čelní představitel partnerské spolupráce s Cambridge, k tomu uvádí: „Jsme přesvědčeni, že práce po boku vědců mimo naše laboratoře je pro naše pochopení lidských onemocnění rozhodující. Máme-li urychlit vývoj nových léčiv pro pacienty, potřebuje vědecká obec začít spolupracovat a sdílet informace o svých úspěších a neúspěších.

Naše partnerství s Univerzitou v Cambridge kombinuje odborné znalosti společnosti GSK v oblasti vývoje léčiv s výzkumnými dovednostmi akademických vědeckých pracovníků působících v tomto celosvětově známém centru výzkumu zaměřeném na přírodní vědy. Naše vlastní jednotka klinických hodnocení působící v hlavní nemocnici v Cambridge nám poskytuje dokonalé podmínky pro to, abychom na základě spolupráce mohli postoupit od špičkového vědeckého výzkumu v počátečních fázích k inovativním novým lékům.

Jsme přesvědčeni, že práce po boku vědců mimo naše laboratoře je pro naše pochopení lidských onemocnění rozhodující.“

Profesor Patrick Maxwell, profesor katedry fyziky na Univerzitě v Cambridge, řekl: „Naší vizí na cambridgeské Fakultě biomedicíny je zabývat se špičkovým biomedicínským výzkumem a promítnout ho do nové nebo vylepšené diagnostiky a léčby. Pro tuto vizi je zcela zásadní partnerství s farmaceutickým průmyslem.

Naše spolupráce s GSK vychází ze silných stránek každého partnera a vytváří vztahy, které přesahují pouhý souhrn příspěvků jednotlivých partnerů. Naši akademičtí pracovníci získávají přístup k technologiím a látkám, které může poskytnout pouze farmaceutický průmysl, a na oplátku společnosti GSK poskytují přístup k celosvětově předním výzkumným poznatkům v Cambridge.“

Naše spolupráce s GSK vychází ze silných stránek každého partnera a vytváří vztahy, které přesahují pouhý souhrn příspěvků jednotlivých partnerů...

Profesor Patrick Maxwell, profesor katedry fyziky na Univerzitě v Cambridgi

Nové technologie informující o vývoji léků

Studie probíhající v rámci experimentální medicíny často využívají nejmodernější technologie, které vědeckým pracovníkům a lékařům pomáhají sledovat vliv potenciálního nového léku na organismus pacientů.

Ve studii zkoumající zánětlivé onemocnění plic ve spolupráci s Cambridgeskou univerzitou dostanou pacienti bezdrátové senzory s technologií bluetooth, které budou sledovat nespočet různých ukazatelů onemocnění včetně srdeční frekvence, úrovně tělesné aktivity a množství kyslíku v těle. Údaje budou automaticky nahrávány přes smartphony pacientů na server provozovaný v cloudu a analyzovány klinickými lékaři, což jim umožní dělat informovaná rozhodnutí o účinnosti a bezpečnosti léčby v mnohem časnějších fázích procesu vývoje.

V jiné studii v rámci našeho cambridgeského partnerství zkoumáme potenciál nové zobrazovací technologie pro měření úrovně konkrétního typu bílých krvinek, o němž je známo, že hraje ústřední roli v respiračním onemocnění. Pokud se tato technologie ukáže jako úspěšná, umožní rychleji a spolehlivěji prokázat účinnost testovaných léků proti tomuto onemocnění a získat rychleji údaje o jejich bezpečnosti.