Partnerství s akademickými institucemi

Celosvětově jsme navázali výzkumná partnerství s více než 500 univerzitami a akademickými institucemi. Prostřednictvím stipendií a jiných typů grantů také podporujeme studenty vědních oborů. Přispíváme tak k pokroku vědeckého poznání, možností vědy a zároveň získáváme přístup ke zkušenostem z oblasti výzkumu a vývoje mimo GSK. Navázaná partnerství také rozšiřují okruh potenciálních kvalifikovaných vědeckých pracovníků, kteří se mohou stát našimi zaměstnanci, a naši partneři z akademického sektoru na oplátku získávají přístup k našim výzkumným zařízením, technologiím a zkušenostem.

Neustále se snažíme přispívat k rozšiřování vědeckého poznání. Většinu výsledků našeho společného výzkumu proto publikujeme ve vědeckých časopisech. 

Další informace získáte v sekci academic collaborations. (Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.)