Výzkumná partnerství

Víme, že jen uvnitř našich laboratoří se vše vyzkoumat nedá a že musíme využívat partnerství s jinými společnostmi, akademickými institucemi a charitativními výzkumnými organizacemi. Platí to zejména v oblastech, kde se výzkum potýká s potížemi, například u antibiotik, nebo u nemocí, které je velmi těžké pochopit, například u Alzheimerovy choroby.

V současné době na výzkumu spolupracujeme s tisícovkami dalších subjektů, jako jsou jiné společnosti, akademické instituce a charitativní výzkumné organizace. Každým rokem se přitom jejich počet zvyšuje. Prostřednictvím partnerství s vládami, charitativními a dalšími organizacemi se snažíme využívat inovativní mechanismy financování, které nám umožňují rozložit náklady na výzkum obzvláště složitých chorob a onemocnění.

U onemocnění, jejichž dopad je nepoměrně větší na rozvojové země – jako je malárie a tuberkulóza – zase čelíme jiným obtížím: tyto země urgentně potřebují nové možnosti léčby, ale zároveň si zdaleka nemohou dovolit jejich financování.

V takových oblastech musíme přicházet se zcela novými způsoby podpory výzkumu a vývoje. Proto se snažíme novými způsoby podněcovat inovaci, překračovat rámec našich laboratoří a dávat k dispozici naše odborné znalosti, vědecká zařízení i duševní vlastnictví.

V současné době v oblasti výzkumu spolupracujeme s tisíci externích organizací včetně firem, akademických institucí a neziskových výzkumných organizací. Počet těchto organizací se navíc každoročně zvyšuje. Spolupracujeme také s vládními, charitativními a dalšími organizacemi na vývoji inovativních mechanismů financování, které by nám umožnily podělit se o náklady na výzkum onemocnění a chorob, jejichž léčba se ukazuje být obzvláště obtížná.