Zapojte se jako dobrovolník do klinického výzkumu

Účast na klinickém hodnocení léků je vždy dobrovolná, bez ohledu na to, zda se hodnocení účastní zdravý jedinec nebo pacient trpící onemocněním, pro jehož léčbu je hodnocený lék určen. Naši dobrovolníci nám umožňují posoudit potenciál dané látky stát se novým lékem. Jejich úloha tím ale nekončí. Poté, co je lék schválen k použití, můžeme prostřednictvím dalšího hodnocení pokračovat v monitorování účinků léků a získat další údaje o jeho bezpečnosti.

Před zahájením každého hodnocení spolupracujeme s nezávislou etickou komisí, ve které zasedají zástupci laické veřejnosti, lékařů, vědců a zkoušejících. Tento výbor zavádí tzv. proces „informovaného souhlasu,“ na jehož základě si potenciální dobrovolníci mohou o klinické studii udělat detailní obrázek. 

Informovaný souhlas

Osoby, které se zúčastní klinických hodnocení, musí dobrovolně potvrdit, že jsou ochotny se studie zúčastnit a že byly informovány o jejích přínosech i rizicích. Informovaný souhlas nespočívá pouze v přečtení a podepsání příslušného formuláře. Je součástí širšího procesu, v jehož průběhu účastníci získávají další důležité informace o procesu klinického hodnocení včetně informací týkajících se:

  • Účelu hodnocení
  • Léčebných postupů
  • Potenciálních přínosů a rizik
  • Alternativ k účasti na klinickém hodnocení (týká se pacientů – jaké další možnosti léčby jsou k dispozici, pokud se pacient nechce hodnocení zúčastnit)
  • Způsobu, jakým je zaručena důvěrnost informací
  • Právech účastníků – včetně práva kdykoli svou účast na hodnocení ukončit