Nezávislé klinické studie

Ve společnosti GSK provádíme velké množství studií zaměřených na posouzení našich přípravků a informace o těchto studiích zveřejňujeme mnoha různými způsoby.

Zároveň si ale také uvědomujeme, že existují i zkoušející působící v jiných zdravotnických zařízeních nebo jiných typech zdravotnických sítí, kteří mohou řešit konkrétní otázky a kteří budou při klinických hodnoceních potřebovat naši podporu. Většina z těchto požadavků na podporu se týká našich přípravků, ale v některých případech se navrhovaný výzkum může zaměřovat na určité onemocnění nebo může mít jiné zaměření.  Takovým studiím říkáme studie sponzorované zkoušejícími (ISS) a přijímáme žádosti o jejich podporu. 

Základ podpory

Podporujeme pouze návrhy, které mají legitimní vědecký účel. Rozhodnutí podpořit návrh studie vychází z důležitosti cílů výzkumu pro lékařskou vědu a péči o pacienty, vědeckého zdůvodnění navrhované metodologie a schopnosti zadavatele studie dodat vysoce kvalitní etickou studii.

Nepodporujeme studie proto, abychom odměnili odborníky ve zdravotnictví za používání, nákup, doporučování nebo předepisování přípravků společnosti GSK nebo abychom je k tomu poskytnutou podporou přesvědčili. Více se o našem přístupu ke spolupráci s odborníky ve zdravotnictví na výzkumu můžete dočíst  zde: Collaborating on clinical trials and research*.

Máme online systém, který výzkumným pracovníkům umožňuje vytvořit účet a předložit návrhy studií. Tyto stránky byly vytvořeny proto, aby urychlily posuzování a rozhodování a daly uživatelům možnost sledovat průběh zpracování jimi podaných návrhů.

Tento portál automaticky směruje návrhy k příslušnému zdravotnickému personálu na základě léčebné oblasti, výrobku GSK a země uvedené na online formuláři návrhu. Po přijetí jsou všechny návrhy posuzovány pracovníky GSK, kteří rozhodnou o případné podpoře navrhovaného výzkumu.

Chcete-li svůj návrh zaregistrovat a předložit, navštivte ISS study website*.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.