Údaje na úrovni jednotlivých pacientů

Dobrovolníci, kteří se účastní klinických hodnocení, očekávají, že výsledky z těchto studií budou využity k tomu, aby pomohly dalším lidem.

On-line systém umožňuje výzkumným pracovníkům přistupovat k anonymizovaným údajům na úrovni jednotlivých pacientů, které byly použity ke zpracování výsledků klinických hodnocení prováděných řadou farmaceutických firem včetně GSK. Doufáme, že sdílení těchto údajů s vědci pomůže lépe porozumět zdravotní péči poskytované pacientům a dále ji zlepšovat.

Tento systém umožňuje vědcům jednotlivé studie detailně prozkoumat, provádět své vlastní analýzy, dozvědět se více o lécích a nejlepších způsobech jejich použití. V souladu se zásadami správné vědecké praxe musejí výzkumní pracovníci pro získání přístupu k uvedeným údajům předložit výzkumný plán a zavázat se k transparentní publikaci své práce. 

Další informace v angličtině naleznete na www.clinicalstudydatarequest.com. (Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.)