Registr klinických studií

Veškeré výsledky našeho klinického výzkumu veřejně publikujeme bez ohledu na to, zda jsou výsledky studií hodnotících naše léky pozitivní či negativní. Jsme přesvědčeni, že tato zásada je pro další pokrok lékařské vědy zásadně důležitá. Je to také nejlepší způsob, jak lékaře i pacienty informovat o vědeckých zjištěních týkajících se našich léků.

Naše internetové stránky Clinical Study Register* slouží jako zdroj informací o klinických studiích sponzorovaných GSK, který je k dispozici výzkumným pracovníkům, zdravotníkům i široké veřejnosti.

Registr obsahuje následující typy informací:

  • Souhrny protokolů o probíhajících studiích (stručný popis předmětu výzkumu a koncepce studie)
  • Výsledky z dokončených klinických studií hodnotících potenciální i již schválené léky
  • Výsledky observačního výzkumu (studie léků vyráběných společností GSK) a metaanalýzy (které kombinují a analyzují výsledky dvou nebo více dříve provedených studií)
  • Výsledky studií hodnotících léky, od jejichž vývoje bylo upuštěno – tyto studie poskytují vědecké komunitě informace o neperspektivních oblastech výzkumu a mohou snížit expozici dobrovolníků vůči podobným látkám
  • Jména hlavních zkoušejících, kteří se na našich klinických výzkumech podílejí

Další informace v angličtině naleznete na www.gsk-clinicalstudyregister.com.*

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.