Sdílení informací z výzkumu

Zavázali jsme se ke zveřejňování výsledků našich klinických výzkumů zaměřených na vyhodnocování léčiv a očkovacích látek bez ohledu na to, zda tyto výsledky vyznívají pozitivně či negativně. Navíc také otevřeněji sdílíme své odborné znalosti, know-how i duševní vlastnictví v oblasti výzkumu tropických chorob.