Kultura

Kultura společnosti GSK je definována jasně daným souborem hodnot a očekávání.

S jejich promítnutím do výzkumu a vývoje a následnému poskytnutí nových léčivých přípravků (pro pacienty) nám pomáhá pět hlavních pilířů: využití vědeckých poznatků, promyšlené riskování, odpovědné rozhodování, detailní zaměření a spolehliví lidé

Content Lab NP-CZ-NA-WCNT-200015, aktualizováno v červenci 2020