Náš přístup k výzkumu a vývoji

Rozhodli jsme se pro využití znásobujícího efektu kombinace vědy, technologií a firemní kultury, který nám umožňuje dále rozšiřovat škálu našich výzkumných projektů a zajišťovat pro pacienty nové generace léčiv s vyšší přidanou hodnotou.  

Jak uvedl ředitel sekce vědy a výzkumu GSK Dr. Hal Barron, náš přístup k farmaceutickému výzkumu a vývoji opíráme o nejnovější vědecké poznatky o imunitním systému, genetiku i pokročilé technologie a vhodně kombinujeme vědu, technologie a inovativní firemní kulturu tak, aby nám to pomohlo zaměřovat pozornost na molekuly s vyšší pravděpodobností dosažení úspěchu. Jsme díky tomu schopni snáze a rychleji přicházet s novými převratnými léčivými přípravky, které zlepšují život pacientů. 

V divizi vakcín vyvažujeme zaměření na vývoj nových očkovacích látek z širokého portfolia vyvíjených inovativních vakcín s využíváním stávajících vakcín. Důraz přitom klademe na rozšiřování indikací a využívání těchto vakcín ochraňujících zdraví lidí ve větší části světa.

Neustálý technický pokrok ve spojení s hlubším pochopením lidského organismu nám umožňuje uplatňovat nové průlomové poznatky při řešení části největších zdravotních problémů. Typickým příkladem toho je právě naše stálé posouvání hranic v oblasti očkovacích látek, včetně vývoje rekombinantních vakcín založených na využití lidské DNA a zavedení řady adjuvantních systémů.

 

Content Lab NP-CZ-NA-WCNT-200015, aktualizováno v červenci 2020