Výzkum a vývoj

Podporujeme a využíváme vědecké inovace, které nám umožňují vyvíjet nové generace převratných léčivých přípravků a vakcín.

Jsme globální farmaceutická společnost opírající se o vědecké poznatky a jedinečné poslání pomáhat lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.                               

Naše dlouhodobé priority, kterými jsou inovace, výkon a důvěra, prakticky realizujeme ve všech třech našich divizích, v nichž vyvíjíme a vyrábíme inovativní farmaceutické léčivé přípravky, vakcíny i zdravotnické produkty spotřebního charakteru.  

Náš přístup k farmaceutickému výzkumu a vývoji má pevné základy v nejnovějších vědeckých poznatcích o imunitním systému, genetice a pokročilých technologiích. Věříme v propojení vědy, technologií a firemní kultury, které nám pomáhá zaměřovat pozornost na molekuly s vyšší pravděpodobností dosažení úspěchu a urychlit tempo vývoje nových léčiv, a naopak ukončovat programy s méně slibnými výsledky. Navíc se díky tomu můžeme věnovat úzce specializovaným oblastem, například onkologii.

Nejdůležitější údaje o výzkumu a vývoji ve společnosti GSK

  • V našich třech globálních divizích se jim věnuje více než 16 000 zaměstnanců.
  • V roce 2018 jsme v této oblasti investovali 3,9 miliardy britských liber, tedy zhruba 900 miliard korun českých.   
  • Divize vakcín se externě podílí na zhruba 150 vědeckých výzkumech.

Divize Consumer Healthcare

Významné postavení zaujímá společnost GSK také v oblasti volně prodejných léků. Jedná se zejména o léky proti bolesti, léky používané při chřipce a nachlazení, dále o výrobky ústní hygieny a přípravky pro péči o pokožku. 

Podpora veřejně prospěšných aktivit

Společnost GSK si je vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího postavení, a významnou část svého zisku celosvětově věnuje na podporu veřejných a charitativních projektů. Více informací

 

Content Lab NP-CZ-NA-WCNT-200015, aktualizováno v červenci 2020