Výzkum a vývoj

Vědecký výzkum může zlepšit náš život mnoha způsoby. Počínaje vývojem dokonalejších a lepších prostředků každodenní potřeby až po vývoj život zachraňujících léků či preventivních očkovacích látek.

GSK již 150 let přináší svým zákazníkům výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím nových léků, očkovacích látek i volně prodejných přípravků.

V odděleních výzkumu a vývoje společnosti GSK pracuje na celém světě 11 500 zaměstnanců.

Pokud se chcete dozvědět více, podrobnosti najdete v sekcích Vývoj nových produktů, Klinická hodnocení,Sdílíme naše výsledkya Spolupráce v průběhu vývoje a klinických hodnocení

Výzkum a vývoj nových produktů

Společnost GSK věnuje značné finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových léčiv. Celosvětově přesáhl rozpočet firmy na výzkum a vývoj nových léků v roce 2017 částku 3,9 miliardy liber. Náklady na vývoj jednoho nového léku dosahují až 1 miliardy liber a vývoj trvá obvykle 10–15 let. 

Divize Consumer Healthcare

Významné postavení zaujímá společnost GSK také v oblasti volně prodejných léků. Jedná se zejména o léky proti bolesti, léky používané při chřipce a nachlazení, dále o výrobky ústní hygieny a přípravky pro péči o pokožku. 

Podpora veřejně prospěšných aktivit

Společnost GSK si je vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího postavení, a významnou část svého zisku celosvětově věnuje na podporu veřejných a charitativních projektů. Více informací