Přístup ke zdravotní péči

Naše léky na předpis, vakcíny a volně prodejné léčivé přípravky pomáhají zlepšit kvalitu života pacientů a spotřebitelů na celém světě.

Přesto se milionům lidí stále nedostává očkovacích látek a léčby, kterou potřebují, protože si ji nemohou dovolit, nemohou ji dostat v místě, kde žijí, nebo se jim léčba nedostává vůbec. Mnoho zemí i nadále nemá dostatek zdrojů na budování zdravotních systémů.

Chceme hrát významnou roli při řešení těchto globálních zdravotních výzev a zpřístupnit naše produkty co největšímu počtu lidí. Prostřednictvím tzv. otevřené inovace se zaměřujeme na řešení dosud neléčitelných nemocí, využíváme nový obchodní model s cílem zlepšit přístup k našim produktům a podílíme se na budování zdravotních infrastruktur v těch nejchudších zemích světa. 

Přístup ke zdravotní péči

Aktivně hledáme nové způsoby jak poskytovat zdravotní péči a umožnit, aby byly naše produkty dostupnější a měli k nim přístup lidé, kteří je potřebují, ať žijí kdekoli. Zdravé komunity jsou páteří silné udržitelné společnosti. 

Access to Medicine Index

Společnost GSK se od roku 2008 pravidelně umisťuje na předních místech v Access to Medicine Index, indexu, který každé dva roky poskytuje nezávislé posouzení snah farmaceutických firem o zlepšování přístupu ke zdravotní péči. V roce 2016 jsme se v tomto indexu umístili na 1. místě již popáté v řadě, což je uznání za naši snahu a dlouhodobý závazek zpřístupňovat zdravotní péči lidem po celém světě. 

Lepší přístup k lékům a vakcínám

Chceme, aby naše léky a vakcíny byly přístupné každému, kdo je potřebuje, bez ohledu na to, kde žije nebo kolik si může dovolit za ně zaplatit. Flexibilní cenová politika našich léků a vakcín, založená na životní úrovni a platební schopnosti dané země, tak přináší potřebný užitek pacientům a komunitám.

V nejchudších zemích světa nepřekračují ceny našich patentovaných léků 25 % z ceny určené pro vyspělé země, pokud jsou pokryty naše výrobní náklady. Snížení ceny platí pro výrobky, které jsou určeny pro léčbu nepřenosných chorob (jako je astma a CHOPN), stejně jako infekčních onemocnění (např. malárie). 

Inovace v našich laboratořích

Vývoj nových léků a vakcín vyžaduje obrovské investice, trvá dlouhou dobu a existuje zde vysoká míra neúspěchu. Pokud tedy chceme nadále vyvíjet nové produkty a dostávat je k lidem, kteří je potřebují, musíme neustále inovovat způsob, jakým pracujeme v našich laboratořích. Zpřístupňujeme proto nejen naše laboratoře, ale také naše know how a dokonce i naše duševní vlastnictví externím spolupracovníkům i širší odborné veřejnosti.

Zdraví a dobré životní podmínky v našich komunitách

Jsme dlouholetým partnerem Globální aliance pro očkování a imunizaci (GAVI), která financuje programy imunizace pro nejchudší země světa. Zavázali jsme se, že zmrazíme cenu vakcín a léků na minimum po dobu 10 let i pro ty země, které jsou v tzv. přechodné fázi, kdy již díky svému hospodářskému rozvoji nemusejí být podporovány z programů GAVI. Jsme odhodláni poskytnout GAVI více než 850 milionů dávek vakcín za snížené ceny a pomoci tak do roku 2024 ochránit 300 milionů dětí žijících v rozvojovém světě. 

Investice do zdravotní infrastruktury

Chceme přispívat ke zlepšování zdraví nad rámec dodávek našich výrobků tím, že působíme jako katalyzátor změn. Investujeme proto 20 % svých zisků z nejméně rozvinutých zemí zpět do posílení jejich zdravotnických systémů.  Činíme tak především prostřednictvím školení terénních pracovníků ve zdravotnictví ve spolupráci se třemi hlavními nevládními organizacemi: AMREF Healthcare Africa, CARE International a Save the Children. Společně jsme dosud vyškolili 40 000 terénních zdravotnických pracovníků v nejméně rozvinutých zemích a pomohli tak více než 11 milionům lidí. 

Více o projektech na Aktivity ve světě 

TOP odpovědná firma

Top odpovědná firma 2019:

Společnost GSK byla v roce 2019 oceněná zlatým certifikátem v kategorii Top odpovědná velká firma v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR.