Společnost E, z.s.

Společnost usiluje o zlepšení kvality života lidí s epilepsií a jejich rodin prostřednictvím poskytování informací nemocným, publikování informačních materiálů a organizování osvětových a vzdělávacích programů. Poskytuje rovněž odborné sociální poradenství (sociálně právní, psychologické apod.) a sociálně aktivizační služby, jako např. pobyty pro děti i dospělé s epilepsií pod lékařským dohledem, klubovou činnost, kurzy, kroužky, výlety apod. Lidé s epilepsií se mohou zapojit do vzdělávacích a zájmových programů nejen v pražské budově Společnosti „E", ale zájmové programy jsou realizovány i v Brně a v Ostravě. Vzdělávání Společnost „E“ realizuje dle zakázek i mimo Prahu.

Společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. spolupracuje s organizací od roku 1999.

V roce 2018 poskytla společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. finanční příspěvek na:

  • odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií

Celková výše daru v roce 2018 činila 30 000 Kč.

Finanční příspěvek GlaxoSmithKline, s.r.o. představoval 0,39 % z celkového objemu darů a příspěvků. 

http://www.spolecnost-e.cz*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.