Sdružení pacientů s plicní hypertenzí o.s.

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí o.s. (dále jen SPPH) bylo založeno v roce 2005. Dobrovolně sdružuje pacienty s plicní hypertenzí, jejich rodinné příslušníky a ostatní občany, kteří mají společný zájem o problematiku plicní hypertenze. Sdružení rovněž spolupracuje s obdobnými organizacemi v zahraničí. Jeho hlavním cílem je pomáhat pacientům prostřednictvím poradenství v oblasti sociálně - právní, organizovat odborné semináře pro laickou i odbornou veřejnost a šířit informace o této ne příliš často se vyskytující nemoci. Odborné zázemí SPPH tvoří tým lékařů z Centra pro plicní hypertenzi při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

V roce 2018 poskytla společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. finanční příspěvek na:

  • Rekondiční pobyt pro pacienty s plicní hypertenzí v Poděbradech

Celková výše daru v roce 2018 činila 50 000 Kč.

Finanční příspěvek GlaxoSmithKline, s.r.o. představoval 17  % z celkových příjmů sdružení.

www.plicni-hypertenze.cz*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.