Parkinson Slovácko

Parkinson Slovácko vznikl transformací z Parkinson klubu Slovácko (zal. r. 2007), který byl členem celostátní Společnosti Parkinson o.s. Cílem spolku je zvyšovat informovanost o Parkinsonově nemoci a zlepšovat kvalitu života pacientů – parkinsoniků. Pro své členy organizuje rekondiční cvičení, přednášky a pravidelná setkání. Uspořádalo již 9. ročník sportovně společenské akce Parkinsoniáda, které se účastnili i parkinsonici ze sousedních zemí.

Společnost GSK spolupracuje s tímto spolkem od roku 2010.

V roce 2017 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na:

  • zajištění 10. Parkinsoniády

Celková výše daru v roce 2017 činila 30 000 Kč.

Finanční příspěvek GSK představoval 8 % z celkových příjmů spolku. 

http://www.parkinson-slovacko.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

 *Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.