NO FOOT NO STRESS, z.s.

Organizace No foot no stress vznikla jako dobrovolné, nezávislé společenství, sdružující osoby se zdravotním handicapem s amputací dolních končetin a osob spřízněných s tímto postižením.

Cíle spolku:

Pomáhat osobám po amputaci nohy/nohou

  • předávat zkušenosti nejen v situacích běžného života
  • poskytovat psychickou podporu – nejste v tom sami!
  • pomáhat při zajišťování kvalitní rehabilitace
  • pomáhat při nákupu rehabilitačních pomůcek
  • podporovat antimeningokok.cz

Společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. spolupracuje s touto organizací od roku 2013.

V roce 2019 poskytla společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. finanční příspěvek na:

  • podporu činnosti organizace v aktivitách zaměřených na zvýšení povědomí o meningitidě
  • osvětové akce pro veřejnost

Celková výše daru v roce 2019 činila 250 000 Kč.

Finanční příspěvek GlaxoSmithKline, s.r.o. představoval 18 % z celkových příjmů organizace.

www.nofoot.cz*

www.antimeningokok.cz*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah. 

 

Content Lab NP-CZ-NA-WCNT-200002, připraveno v lednu 2020