Audit rovných příležitostí

GSK získalo v roce 2014 pozitivní vyhodnocení Auditu rovných příležitostí

Audit prověřoval postoje GSK k začleňování a diverzitě z pohledu pohlaví, věku, přístupu k flexibilním formám práce a politice otevřené k vyváženému pracovnímu a rodinnému životu.

V rámci auditu bylo použito několik metodických postupů a analýz: dotazníkové šetření, analýza interních dokumentů a firemní kultury, rozhovory s jednotlivci i focus groups (lidé ve věku 50+ a ženy po mateřské dovolené).

Výsledky auditu ukázaly, že GSK je odhodláno poskytovat takové pracovní prostředí, které uspokojuje potřeby zaměstnanců v míře nadstandardní, než bývá obvyklé u firem působících v České republice (toto bylo v reportu zdůrazňováno).

Audit provedla obecně prospěšná společnost Gender studies a je platný pro roky 2014 – 2015.