Naši lidé

Společnost GSK v České republice tvoří zhruba 200 zaměstnanců, přičemž podíl žen ve firmě je vyšší než 50 %, a to i na vysokých manažerských pozicích. To potvrzuje naši zásadu poskytovat rovné příležitosti ženám i mužům. Věkový průměr zaměstnanců GSK činí přibližně 40 let. Zhruba čtvrtinu tvoří lidé v kategorii pod třicet a nad padesát let. Při výběru lidí jsou pro nás nejdůležitější schopnosti daného člověka a jeho potenciál dále se učit a rozvíjet.

Pouze se zaměstnanci, kteří budou odborností v rámci své specializace i manažerskými dovednostmi patřit mezi špičku na trhu, můžeme dosáhnout naplnění našich cílů. I proto je jednou z našich priorit rozvoj lidí, do kterého investujeme nejenom finanční prostředky, ale i dostatek času.

Ve společnosti GSK má své místo otevřená komunikace, přátelská atmosféra a prostor pro každého jednotlivce, který může přispět svým názorem nebo návrhem. Společně tak vytváříme firemní kulturu, která je postavená na sdílení společných hodnot. Mezi ty nejdůležitější patří integrita, transparentnost, respekt k ostatním, etické chování a v neposlední řadě i snaha pomáhat druhým. Naši zaměstnanci se proto každoročně zapojují do dobrovolnických projektů GSK nebo dobročinných sbírek. 

 

Test

Práce v GSK

Ať již hledáte možnosti praxe, příležitosti pro absolventy či toužíte po dalším postupu v kariéře jako zkušený odborník, na těchto stránkách najdete řadu příležitostí, jak se připojit k naší společnosti, která pomáhá milionům lidí po celém světě být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. 

Test

Audit rovných příležitostí

GSK získalo v roce 2014 pozitivní vyhodnocení Auditu rovných příležitostí

Test

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví spojuje veřejně prospěšné aktivity firmy a dobrovolné zapojení jejích zaměstnanců do těchto projektů. Zaměstnavatel se na projektech podílí organizačně a finančně, zaměstnanec pak poskytuje svou energii a schopnosti. 

Content Lab NP-CZ-NA-WCNT-200017, aktualizováno v červenci 2020

TOP odpovědná firma

Top odpovědná firma 2019:

Společnost GSK byla v roce 2019 oceněná zlatým certifikátem v kategorii Top odpovědná velká firma v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR.