Životní prostředí

Naším cílem je do roku 2020 snížit vlastní provozní odpady o polovinu. Chceme toho dosáhnout pomocí čtyř jednoduchých kroků pro eliminaci odpadu, jeho opětovné použití, jeho recyklaci a jeho využití i pro výrobu energie.

Odpady a další vlivy

Mezi opatření pro omezení odpadu vyváženého na skládku patří použití chladících obalů pro přepravu vakcín jako izolační materiál pro stavební průmysl, čímž se ročně ušetří 64 tun odpadu, za jehož likvidaci jsme dříve platili. 

Complete the Cycle

Asi 46 miliónů inhalátorů použitých každoročně ve Spojeném království putuje do odpadkového koše a většina jich skončí na skládce. Náš program recyklace inhalátorů, Complete the Cycle, motivuje pacienty, aby své staré inhalátory vraceli do partnerských lékáren, přičemž následně jsou nám inhalátory odeslány k recyklaci. Tím se nejen snižuje objem odpadu odesílaného na skládku, ale zabrání se tím i uvolnění zbývajícího aerosolu v použitých inhalátorech jako skleníkového plynu, protože jej odebíráme při drcení nádob v rámci recyklace hliníku.

Program je zaveden ve Spojeném království, pilotně proběhl ve 31 městech USA a na několika dalších trzích, včetně České republiky, Austrálie, Chile či Maďarska.

Zelená chemie

Při výrobě mnoha léčiv uplatňujeme zásady tzv. zelené chemie, což nám pomáhá snížit nebo zcela eliminovat nebezpečné chemické látky z výzkumu a vývoje léků. Pro více informací viz naše strategické prohlášení (66kB)* o řízení nebezpečných materiálů.

Naše oddělení pro zelenou chemii, zřízený v roce 2012, zkoumá způsoby náhrady nebezpečných či nevhodných chemických látek různými šetrnějšími alternativami. V roce 2013 jsme zveřejnili příručku, která našim vědcům pomáhá porozumět dopadu různých činidel – chemikálií používaných při výrobě našich léčiv – na životní prostředí a podporuje používání šetrnějších alternativ. 

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

TOP odpovědná firma

Top odpovědná firma 2019:

Společnost GSK byla v roce 2019 oceněná zlatým certifikátem v kategorii Top odpovědná velká firma v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR.