Výzkumné postupy

Základem naší obchodní činnosti jsou investice do výzkumu a vývoje. Dbáme na to, abychom výzkum prováděli dle nejvyšších etických a kvalitativních standardů ve všech zemích naší působnosti. Ať už jde o bezpečnost pacientů při klinické zkoušce nebo nezbytného využití zvířete při výzkumu, vždy uplatňujeme osvědčené standardy a zásady osvědčené lékařské vědy, integrity a etiky.

Naším cílem je řešit případné obavy otevřeným přístupem k výzkumu a pravidelnými kontakty s akademickými vědci, regulátory a dalšími zainteresovanými subjekty. 

Transparentnost našeho výzkumu

Zavázali jsme se oznamovat výsledky klinického výzkumu našich léčiv a vakcín bez ohledu na to, zda jsou pozitivní nebo negativní. Dosahujeme toho následovně:

 

  • Zveřejňujeme výsledky našeho výzkumu na naší veřejně přístupné webové stránce Clinical Study Register* (Rejstřík klinických studií)
  • Snažíme se zveřejňovat všechny výsledky výzkumů jako plnohodnotné příspěvky v recenzovaných vědeckých časopisech
  • Umožňujeme výzkumníkům přístup k podrobným anonymizovaným údajům o pacientech z klinického zkoušení nebo ze studií
  • Doplňujeme informace veřejně přístupné přes náš Clinical Study Register*

 

Clinical Study Register - který má v průměru za měsíc přes 14 000 návštěv - teď obsahuje více než 5 400 souhrnů výsledků klinických zkoušek, které jsou zveřejněny bez ohledu na to, zda je lze považovat za pozitivní nebo negativní. V roce 2013 jsme jej rozšířili o zprávy z klinických studií – formální zprávy o podobě, metodách a výsledcích klinických hodnocení, které tvoří základ podání k regulačním úřadům. 

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.