Etické jednání a dodavatelský řetězec

Etické chování je prioritou GSK. Jsme oddáni dosahování výkonnosti společně s integritou. Máme nastavenou jasnou firemní politiku a jednotné procesy zahrnující všechny naše činnosti, včetně odměn pro naše obchodní zástupce, způsobu prodeje našich léčiv a vakcín a spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty.

  • Naše jednotné programy zavádějí stejné standardy ve všech našich obchodních jednotkách v různých zemích. Patří mezi ně náš Etický kodex (1,6MB)*, který stanoví, jak by všichni zaměstnanci měli uplatňovat naše hodnoty a chování, a náš Globální kodex postupů propagace a interakce se zákazníky, jenž se vztahuje na všechny zaměstnance zapojené do prodeje a marketingu i na třetí osoby jednající naším jménem.
  • Všichni zaměstnanci společnosti GSK mají přístup k ohlašovacím mechanismům, jejichž prostřednictvím mohou požádat o radu nebo ohlásit podezření na pochybení – třeba i anonymně.

Dodavatelský řetězec

  • Pacienti a spotřebitelé spoléhají na to, že jim zajistíme nepřerušovanou dodávku léčivých přípravků a dalších produktů GSK vyráběných podle těch  nejvyšších standardů kvality.
  • Účinný a odpovědně spravovaný systém dodávek a distribuce je pro nás základem, který nám umožní dostat kvalitní výrobky včas přesně tam, kde jsou potřebné. Pokud se nám to nepodaří, může to mít nepříznivý vliv na zdraví lidí, a dokonce i ohrozit jejich životy. Abychom chránili zájmy našich pacientů a spotřebitelů, dali jsme si za cíl spolupracovat s odpovědnými dodavateli, kteří splňují stejné kvalitativní, sociální a environmentální standardy jako GSK. 

Lidská práva

  • Zavázali jsme se dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti a základní pracovní standardy stanovené Mezinárodní organizací práce. Dále jsme signatářem iniciativy OSN pod názvem Global Compact, což je dobrovolný celosvětový standard pro lidská práva, práci, životní prostředí a boj proti korupci.
  • Vlády mají podle nás odpovědnost za vymezení a prosazování právního rámce pro lidská práva v souladu s mezinárodními zákony a dohodami. Svou odpovědnost mají i podniky. Máme přímou kontrolu nad dodržováním lidských práv při našich činnostech a dali jsme si za cíl postupovat odpovědně ve všech oblastech našeho vlivu, kterými jsou naši zaměstnanci, dodavatelé, místní komunity a široká veřejnost.
  • Přečtěte si naše prohlášení o lidských právech (302kB)

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.