Provozní odpovědnost

Měníme způsob, jakým pracujeme. Začleňujeme naše hodnoty do všeho, co děláme. Očekáváme, že naši zaměstnanci a třetí strany, s nimiž spolupracujeme, budou jednat v souladu s našimi hodnotami. Těmi jsou: zaměření na pacienta, transparentnost, respekt a čestnost. Chceme pochopit a, tam, kde je to možné, překročit očekávání společnosti. Měníme proto způsob našeho podnikání, a to často nad rámec norem očekávaných v našem průmyslovém odvětví, aby byl v souladu s našimi hodnotami.

Etické jednání a dodavatelský řetězec

Výzkumné postupy

TOP odpovědná firma

Top odpovědná firma 2019:

Společnost GSK byla v roce 2019 oceněná zlatým certifikátem v kategorii Top odpovědná velká firma v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR.