GSK Fond

GSK fond zahájil svou činnost v roce 2016. Fond navazuje na mnohaletou tradici Nadačního fondu GSK. Prostřednictvím GSK fondu nadále podporujeme neziskové organizace, které pomáhají rodinám starat se o seniory, nemocné či hendikepované rodinné příslušníky. Granty přidělujeme prostřednictvím grantového řízení, které vyhlašujeme jednou ročně. Více informací je k dispozici na stránkách  www.nadacnifondgsk.cz