Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví spojuje veřejně prospěšné aktivity firmy a dobrovolné zapojení jejích zaměstnanců do těchto projektů. Zaměstnavatel se na projektech podílí organizačně a finančně, zaměstnanci pak poskytují svou energii a schopnosti.

Společnost GSK se kromě finanční podpory a bezplatného dodávání svých léčivých přípravků do nejchudších zemí světa věnuje také firemnímu dobrovolnictví. Své zaměstnance podporuje v dobrovolnických aktivitách nebo je sama jejich iniciátorem. Jedním z nejúspěšnějších projektů je dobrovolnická akce Orange Day , při níž zaměstnanci GSK pomáhají organizacím zajišťujícím sociální služby a pečujícím o zdravotně postižené a nemocné.

GSK podporuje i dlouhodobé expertní dobrovolnictví. Cílem je rozvíjet a profesionalizovat pacientské a neziskové organizace. Zaměstnanci mohou poskytovat své znalosti buď formou externí spolupráce s lokálními neziskovými organizacemi (v České republice byl program spuštěn v roce 2015) nebo mohou v rámci globálního PULSE Volunteer Partnership (16,1MB)* programu pracovat exkluzivně po dobu 3 – 6 měsíců pro neziskové organizace z celého světa. Program byl spuštěn v roce 2009 a do konce roku 2016 pomohlo 650 dobrovolníků z 60 zemí 110 neziskovým organizacím. Poskytli tak služby v hodnotě více než 30 milionů dolarů.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.