Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

ČSAP je spolek s humanitárním zaměřením zabývající se řešením mimozdravotních důsledků HIV pozitivity a onemocnění AIDS s přihlédnutím k sociálním a společenským aspektům. Sdružuje HIV pozitivní občany, jejich blízké a přátele. ČSAP má celorepublikovou působnost, i když vzhledem k četnosti HIV pozitivity je jádrem činnosti Praha.

Hlavní činnosti spolku jsou:

  • klub pro HIV pozitivní a jejich blízké
  • pečovatelská služba
  • rehabilitační pobyty
  • linka pomoci
  • právní, sociální a psychologické poradenství
  • osvětové programy a informace (včetně účasti HIV pozitivních na zdravotně-výchovných besedách)
  • kulturní a vzdělávací programy

V roce 2018 poskytla společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. finanční příspěvek na:

  • realizaci interaktivních edukačních webinářů HIV pro základní a střední školy
  • nákup rychlotestů pro testy HIV a LU
  • modernizaci testování HIV

Celková výše daru v roce 2018 činila 500 000 Kč.

Finanční příspěvek GlaxoSmithKline, s.r.o. představoval 4 % z celkových příjmů společnosti za rok 2018.

http://www.aids-pomoc.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.