Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

 

ČSAP je spolek s humanitárním zaměřením zabývající se řešením mimozdravotních důsledků HIV pozitivity a onemocnění AIDS s přihlédnutím k sociálním a společenským aspektům. Sdružuje HIV pozitivní občany, jejich blízké a přátele. ČSAP má celorepublikovou působnost, i když vzhledem k četnosti HIV pozitivity je jádrem činnosti Praha.

Hlavní činnosti spolku jsou:

  • klub pro HIV pozitivní a jejich blízké
  • pečovatelská služba
  • rehabilitační pobyty
  • linka pomoci
  • právní, sociální a psychologické poradenství
  • osvětové programy a informace (včetně účasti HIV pozitivních na zdravotně-výchovných besedách)
  • kulturní a vzdělávací programy

 

V roce 2019 poskytla společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. finanční příspěvek na:

  • přípravu, propagaci, star a provoz checkpointu Ústí nad Labem

  • příprava, propagace, start a provoz checkpointu Brno

Celková výše daru v roce 2019 činila 250 000 Kč.

Finanční příspěvek GlaxoSmithKline, s.r.o. představoval 3 % z celkových příjmů společnosti za rok 2019.

http://www.aids-pomoc.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah. 

 

Content Lab NP-CZ-NA-WCNT-200002, připraveno v lednu 2020