Opomíjená tropická onemocnění

Již mnoho let se zaměřujeme na výzkum a vývoj léčivých přípravků na eliminaci opomíjených tropických nemocí. Ty postihují více než 1 miliardu lidí žijících v těch nejchudších světových komunitách. Způsobují různá postižení, znetvoření a mohou končit i úmrtím, což zatěžuje rozpočty zdravotnictví a vážně omezuje možnosti dalšího rozvoje zdravotní infrastruktury.

Partnerství v boji proti opomíjeným tropickým onemocněním

V lednu 2012 jsme se připojili k dalším globálním farmaceutickým společnostem a předním organizacím, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), nadace Billa a Melindy Gatesových, britského ministerstva pro mezinárodní rozvoj, americké agentury pro mezinárodní rozvoj a Světové banky v jejich snaze podpořit ty nejchudší země v boji s těmito chorobami. Dohromady tato koalice podporuje cíle stanovené Světovou zdravotnickou organizací zmírnit či vymítit do roku 2020 hned 10 ze 17 těchto opomíjených tropických nemocí.

V roce 2015 vydala tato aliance velkých farmaceutických firem, organizace OSN, akademiků, nevládních organizací a vlád členských států svou třetí výroční zprávu. Ukazuje se, že i když dochází k pokrokům směrem k naplnění cílů WHO a i když země vykazují značné zlepšení, problémy bohužel přetrvávají.

Lymfatická filariáza a střevní červi

Lymfatická filariáza je onemocnění přenášené komáry, které může vést k závažným deformacím, např. elefantiáze (otok končetin a genitálií) a hydrokéle (otok šourku). Každý pátý obyvatel této planety žije v oblasti, kde hrozí riziko infekce a 120 milionů lidí v 80 zemích již tímto onemocněním trpí.

Střevní červi mohou způsobit anémii a podvýživu. Mohou negativně ovlivnit schopnost dítěte učit se i jeho výkon ve škole. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) může mít odčervení za následek okamžité zlepšení zdraví dětí, což vede ke zvýšení tempa růstu, lepší školní docházce a výkonu, zvýšení železa a poklesu anémie.

V rámci boje proti oběma těmto problémům se společnost GSK zavázala darovat potřebné množství svého antiparazitika. Od zahájení programu v roce 2000 jsme do konce roku 2015 postiženým oblastem darovali téměř 6 miliard tablet našeho léčivého přípravku. Ten se dostal k více než 760 milionům nemocných včetně 212 milionů dětí školního věku.