HIV/AIDS a ViiV Healthcare

Prostřednictvím ViiV Healthcare budeme i nadále vyvíjet nové způsoby léčby, usilovat o lepší přístup k našim lékům a péči o lidi s HIV/AIDS na celém světě. Na celém světě žije 35 milionů lidí s HIV/AIDS, ale pouze 38 % dospělých a 24 % dětí dostává potřebnou léčbu. Naší prioritou je vyvinout nové léky proti HIV/AIDS a zajistit, že k nim mají přístup lidé, kteří je nejvíce potřebují.

Inovativní léky a jejich distribuce mají zásadní význam pro lidi žijící s HIV/AIDS. ViiV Healthcare pracuje ve spolupráci s farmaceutickou společností Janssen na vytvoření léku, který by v jedné tabletě obsahoval 2 účinné látky a který by byl určen pacientům, u nichž je již virová nálož potlačena.
Snažíme se tak hledat nové způsoby, jak by dvě dlouhodobě působící účinné látky mohly být podávány méně často než stávající léky tak, aby je pacienti nezapomínali brát, a tedy se léčili efektivněji a správně.

Zvyšování přístup k léčbě HIV/AIDS

Rozšíření přístupu k léčbě HIV/AIDS je naší prioritou zejména v zemích s nízkými příjmy, kde žije téměř 90 % lidí postižených HIV. V souladu s dohodou z roku 2014 s Medical Patent Pool (MPP), organizací která ve spolupráci s OSN vyzývá k dobrovolnému licencování a sdílení patentů, představila ViiV Healthcare vůbec první licenci MPP s odstupňovaným licenčním systémem přizpůsobeným národnímu HDP.

Tato strategie rozšiřuje přístup k našim produktům v rozvojových zemích, kde je 93 % dospělých osob nakažených virem HIV. V oblasti pediatrické péče pak zpřístupnila léky ve 121 zemích, ve kterých žije více než 99 % dětí infikovaných virem HIV.