Africké partnerství proti malárii

Malárie je zodpovědná za více než 550 000 úmrtí ročně, zhruba 3,2 miliardy lidí jsou pak ohroženi nákazou. Tuto nemoc šíří komáři. Přibližně k 90 % odhadovaných úmrtí na malárii dochází v subsaharské Africe, 77 % z nich přitom tvoří děti mladší 5 let. Cena za lidský život je nesmírně vysoká, stejně jako ekonomické náklady. Malárie spotřebovává v endemických zemích asi 40 % všech veřejných výdajů na zdravotnictví.

Společnost GSK hraje významnou roli ve zlepšení zdravotního stavu komunit postižených malárií. Činí tak třemi způsoby:

  • Vyvíjíme nová antimalarika, vakcíny a léčebné postupy
  • Nejméně rozvinutým zemím a zemím subsaharské Afriky poskytujeme naše antimalarika za výrazně sníženou cenu
  • Investujeme do komunitních aktivit financovaných z programu GSK Africa Malaria Partnership

V posledních 30 letech jsme společně s našimi partnery vyvíjeli vakcínu na ochranu malých dětí před tímto smrtícím parazitem. V roce 2015 jsme na naší cestě dosáhli významného úspěchu. Evropská agentura pro léčivé přípravky přijala kladné vědecké stanovisko pro naši kandidátní vakcínu u dětí ve věku od šesti týdnů do 17 měsíců. Kandidátní vakcína byla vyvinuta ve spolupráci s PATH Malaria Vaccine Initiative a spolufinancována nadací Billa a Melindy Gatesových.