Aktivity ve světě

Společnost GSK si je vědoma své globální odpovědnosti za ochranu zdraví jako toho nejcennějšího, co každý z nás má.

Největší hodnotou jsou lidé a jejich zdraví

Snažíme se odhalit příčiny mnoha nemocí a pomáháme zlepšovat zdravotní stav lidí po celém světě. Jsme jedna z mála společností, která vyvíjí vakcíny a léčivé přípravky pro všechny tři infekčních nemoci identifikované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako prioritní. Těmi jsou malárie, tuberkulóza a HIV.

V mnoha rozvojových zemích čelí nemocní lidé stigmatu a diskriminaci, omezení a bludnému kruhu špatného zdravotního stavu a chudoby. Nemoci, kterým lze předcházet nebo které jde léčit, způsobují v důsledku nedostatku základních znalostí a nedostatečné úrovně zdravotnických systémů značné utrpení a úmrtnost. Prostřednictvím darů v podobě léčivých přípravků, financí či odborné pomoci podporujeme právě ty aktivity, které s těmito problémy bojují.

Naše globální programy se zaměřují na malárii, lymfatickou filariózu a střevní červy. Spolupracujeme s vládami, nevládními organizacemi a dalšími společnostmi s cílem maximalizovat přínos společnosti GSK pro komunity.

Úzce spolupracujeme s Mezinárodním dětským fondem (UNICEF), Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Panamerickou zdravotnickou organizací (PAHO) a Globální aliancí pro očkování a imunizaci (GAVI). GSK je předním dodavatelem vakcín do imunizačních programů těchto organizací. Zajišťujeme vakcíny, které pomáhají chránit děti před infekčními chorobami včetně pneumokokových onemocnění, rotavirové gastroenteritidy, meningitidy, černého (dávivého) kašle, spalniček, dětské obrny, příušnic a zarděnek.

Každoročně investujeme do programů, které zlepšují přístup ke zdravotní péči a zvyšují celkovou spokojenost a prosperitu komunity na celém světě. V nejméně rozvinutých zemích znovu investujeme 20 % veškerého našeho zisku v dané zemi do budování zdravotnické infrastruktury. Maximalizujeme přínos našich investic do komunit partnerstvím s neziskovými organizacemi a výběrem programů, ve kterých můžeme využít naše expertní znalosti, lidské zdroje a produkty.

V roce 2016 investovala společnost GSK do celosvětových veřejně prospěšných aktivit a programů zaměřených na podporu komunit více než 210 milionů liber. Velice důležité je vybrat ty správné projekty, proto se společnost rozhodla pro strategický a aktivní přístup.
Mezinárodní příspěvkový výbor a regionální výbory v Evropě, Severní Americe a Velké Británii zajišťují, že vedení GSK je přímo zapojeno do výběru programů, které řeší relevantní lokální problémy.

Aktivity GSK se v celosvětovém měřítku soustřeďují zejména na následující oblasti a projekty:

V roce 2016 se umístila společnost GSK na prvním místě žebříčku časopisu Fortune Change the World.