Aktivity v České republice

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti, která vyplývá z našeho postavení, a proto nemalou část svého zisku věnujeme na podporu veřejně prospěšných a charitativních projektů. V České republice se dlouhodobě věnujeme podpoře aktivit v oblasti sociální a ve zdravotnictví.

Při podpoře veřejně prospěšných aktivit spolupracuje společnost GSK s odbornou platformou Byznys pro společnost* sdružující firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility). GSK je zakládajícím členem této platformy. Všechny prostředky vynaložené do veřejně prospěšných aktivit měříme metodikou Standard odpovědná firma*. Standard odpovědná firma (LBG) je komplexní a standardizovaný mezinárodní systém měření a srovnání firemní filantropie a investic firem do komunity, ve které vytvářejí svůj. Garantem metodiky je Byznys pro společnost. 

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

TOP odpovědná firma

Top odpovědná firma 2019:

Společnost GSK byla v roce 2019 oceněná zlatým certifikátem v kategorii Top odpovědná velká firma v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR.