Společenská odpovědnost

Společensky odpovědná firma se zavazuje k chování, které klade důraz na sociální a etické dopady své činnosti, včetně vlivu na životní prostředí. Koncept společenské odpovědnosti (CSR, neboli Corporate Social Responsibility) vychází z principu dobrovolnosti, partnerství a dobročinnosti.

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti, která vyplývá z našeho významného postavení, a proto nemalou část svého zisku věnujeme na podporu veřejně prospěšných a charitativních projektů. Celosvětově se zaměřujeme především na oblast sociální a na zdravotnictví, včetně podpory vzdělávání. V rámci těchto oblastí se soustředíme na projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu, jsou dlouhodobě udržitelné a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí.

Pro dosažení našeho cíle – zlepšení kvality lidského života tím, že umožníme lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle – je klíčové porozumět potřebám pacientů a jejich nemocem. Spolupráce s pacientskými organizacemi je jednou z cest, která nám poskytuje důležité informace a napomáhá našemu úsilí objevovat nové léky a vakcíny. Pacientské organizace poskytují pacientům podporu a informace, jak žít s jejich nemocí, reprezentují je, hájí jejich názory a organizují kampaně za změnu v oblastech, které pozitivně ovlivní životy pacientů a lidí pečujících o ně.

Naším cílem je spolupráce s pacientskými organizacemi na bázi maximální transparentnosti a dodržování etických standardů. Při spolupráci se řídíme etickým kodexem GSK a dodržujeme veškeré příslušné platné legislativní normy a zákony na národní i celoevropské úrovni.

TOP odpovědná firma

Top odpovědná firma 2019:

Společnost GSK byla v roce 2019 oceněná zlatým certifikátem v kategorii Top odpovědná velká firma v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR.