VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti GSK registrovaných v České republice vázaných na recept i o volně prodejných přípravcích. Povinnost zřídit tuto "veřejně přístupnou odbornou informační službu" vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

www.gskkompendium.cz