Vakcíny

Společnost GSK vyvíjí a vyrábí řadu vakcín a léků na akutní i chronická onemocnění. Naše portfolio je tvořeno léky chráněnými patentem, ale i přípravky bez této ochrany. V oblasti vakcín patří naše společnost k největším na světě. Vyrábíme pediatrické vakcíny a vakcíny pro dospělé proti široké paletě infekčních nemocí. V roce 2016 jsme každý den distribuovali lidem ve více než 160 zemích 2 miliony očkovacích dávek.

V březnu 2015 jsme získali divizi vakcín společnosti Novartis (vyjma vakcín proti chřipce) a sloučením našich divizí volně prodejných produktů pro zdravotní péči Consumer Healthcare jsme vytvořili novou společnost. Kromě toho společnost Novartis získala naše onkologické portfolio a s ním související aktivity výzkumu a vývoje.

Díky očkování byly celosvětově vymýceny pravé neštovice. V řadě zemí vymizela dětská přenosná obrna, došlo k výraznému snížení výskytu mnoha infekčních onemocnění (tetanus, záškrt, spalničky...). V oblasti vakcín je GSK jedním z největších výrobců očkovacích látek pro děti i dospělé.

Před očkováním si prosím pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. O očkování se poraďte se svým lékařem či dětským lékařem Vašeho dítěte. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcíny nemusí chránit 100 % očkovaných osob. Vakcinační akce jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR. Další podrobné informace naleznete na www.gskkompendium.cz nebo na www.vakciny.cz.

V oblasti očkování realizuje společnost GSK celosvětově rozsáhlý klinický výzkum, který by měl portfolio vakcín obohatit o nové preventivní přípravky. Tento výzkum probíhá podle standardů správné klinické praxe (GCP) a v ČR se ho účastní špičková pracoviště z celé republiky.

V současnosti má GSK registrováno více než 30 různých vakcín a v klinickém vývoji dalších 20 nových očkovacích látek. GSK je jedinou společností, která pracuje v posledním desetiletí na klinickém vývoji ve třech prioritních oblastech WHO v rámci prevence infekčních nemocí – HIV/AIDS, tuberkulózy a malárie. O exkluzivitě vakcínového portfolia GSK svědčí cena SCRIP a Vaccine Industry Excellence, která byla společnosti udělena v roce 2008 za nejlepší klinický vývojový program.

Očkování dětí

V roce 1796 se anglickému venkovskému lékaři Edwardu Jennerovi podařil pozoruhodný objev – do pokožky zavedl virus kravských neštovic, což vytvořilo imunitu vůči nebezpečným pravým neštovicím. Dr. Jenner uvedl do života pojem „vakcinace“, který pochází z latinského pojmenování kravských neštovic (vaccinia). Jeho odvážné experimenty položily základy vakcinologie – vědy, která od základů změnila oblast ochrany zdraví.

Vakcíny umožnily zlikvidovat pravé neštovice, které byly v 18. století v některých evropských zemích příčinou až 20 % všech úmrtí. Později se podařilo eliminovat (nebo významně omezit výskyt s cílem úplné eliminace) také další choroby, které lidem ničily zdraví, nebo je dokonce zabíjely – jako dětská obrna nebo spalničky. V současnosti můžeme prostřednictvím vakcinace zabránit minimálně 26 potenciálně smrtelným nemocem nebo omezit jejich výskyt. Vakcíny podle odhadů každoročně předejdou až třem milionům úmrtí či trvalým následkům. Ze všech odvětví moderní medicíny se proto vývoj vakcín považuje za největší příspěvek ke zmírňování lidského utrpení. Vedl také k působivému nárůstu průměrné očekávané délky života za poslední dvě století.

Kromě výhod v oblasti zdraví má vakcinace také nesporné ekonomické výhody, protože vakcíny jsou jedním z nejakceptovanějších a nákladově nejefektivnějších postupů v oblasti veřejného zdraví. Účinné programy vakcinace mohou snížit celkové výdaje na zdravotní péči a zlepšit zdraví populace, zvýšit produktivitu, konkurenceschopnost a celkovou ekonomickou prosperitu. Podle odhadů jen samotná likvidace pravých neštovic znamenala globální úsporu více než 2 miliard dolarů ročně.

Nedávné převratné objevy v imunologii, molekulární biologii, genomice a proteomice slibují další vývoj ve vakcinologii, který by mohl přinést rozšíření ochrany před akutními infekčními onemocněními, chronickými infekcemi, alergiemi, autoimunitními onemocněními a některými zhoubnými nádorovými onemocněními.

Pamatujte, že žádný zdroj nemůže odpovědět na všechny vaše otázky ani nemůže nahradit informace, které vám poskytnou lékaři. Cílem této internetové stránky není nahradit nepřetržitou komunikaci mezi vámi a vaším lékařem.

HRAZENÉ OČKOVÁNÍ PROTI INVAZIVNÍMU MENINGOKOKOVÉMU ONEMOCNĚNÍ

Dle ust. § 30 odst. 2 písm. b) bod 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném od 1. 1. 2018, je hrazena vakcinace proti invazivním meningokokovým onemocněním pro rizikové skupiny pacientů. Léčivý přípravek GSK Bexsero INJ SUS 1X0,5ML+J (kód 0193805) spadá do kategorie vakcín hrazených pro rizikové skupiny pacientů. Od 1. 12. 2018 je nově i léčivý přípravek Menveo INJ PSL SOL 1+1 (0168331) plně hrazen pacientům z výše uvedené skupiny.

CZ/VAC/0074/18

 

Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Bexsero je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému meningokokem skupiny B. Vakcína Bexsero je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: 49533/2018-05/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Menveo je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému meningokokem skupiny A, C, W a Y. Vakcína Menveo je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte s lékařem vašeho dítěte. Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: 49533/2018-05/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.