Terapeutické oblasti

Současné portfolio produktů divize Pharmaceuticals GSK je značně široké a obsahuje léky, které mají dlouholetou tradici. Nejstarším dodnes užívaným lékem společnosti je léčivý přípravek určený k rozšíření průdušek, uvedený na trh v roce 1969.

Oproti tomu nejnovějším přípravkem je vakcína proti invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným séroskupinami A, C, W135 a Y. V České republice má společnost GSK na trhu celkem 77 produktů, které jsou nabízeny ve 173 formách a silách.

Přehled hlavních terapeutických oblastí GSK

Léčivé přípravky společnosti GSK pomáhají pacientům především v těchto terapeutických oblastech: respirační choroby, infekční onemocnění, systémové choroby, HIV/AIDS a onemocnění kardiovaskulární. Přední postavení zaujímá společnost také ve vývoji vakcín pro děti a dospělé.

Respirační choroby

GSK se v respirační oblasti věnuje léčbě astmatuchronické obstrukční plicní nemocialergické rýmě