Systémový lupus erythematodes

Jedná se o systémové autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k tvorbě autoprotilátek a imunitně navozenému postižení různých orgánů. Onemocnění může probíhat jako lehčí kožní, kloubní či kožně-kloubní onemocnění, jako chronické zánětlivé onemocnění s postižením různých orgánů i jako závažný život ohrožující stav.

Vlastní příčina onemocnění není dosud známa, předpokládá se, že se uplatňují genetické předpoklady spolu s faktory zevního prostředí (viry, ultrafialové záření aj.) Určitou roli při vzniku hrají zřejmě i ženské pohlavní hormony. Jedná se o relativně vzácné onemocnění, které postihuje častěji ženy obvykle ve fertilním věku. Klinický obraz je velmi variabilní. Na počátku mohou mít pacienti nespecifické potíže – únavnost, zvýšenou teplotu, bolesti kloubů, svalů, hlavy apod. Průběh lupusového onemocnění lze rozdělit do dvou období. Tzv. časné období probíhá do 5 let od začátku onemocnění, ve kterém se nejčastěji objevují komplikace související se stupněm orgánového postižení. Týká se hlavně postižení ledvin, mozku nebo plic.

Pozdní období, které přesahuje 20leté přežívání, je charakterizováno dlouhodobými důsledky orgánového postižení, jako je chronická ledvinná nedostatečnost až selhání ledvin s nutností náhrady jejich funkce dialýzou nebo transplantací ledviny, nebo poškození mozku. Dlouhodobá léčba kortikoidy způsobuje rozvoj různě těžké osteoporózy. S kortikoidní léčbou take souvisí předčasný vývoj aterosklerózy. Důsledkem dlouhodobé imunosupresivní léčby často vznikají těžké septické stavy a různé infekce. Nemocní s lupusem mají zvýšené riziko maligních onemocnění. Během posledních 30 let došlo k výraznému zlepšení přežívání nemocných s lupusem, který měl ještě před padesáti lety asi 50% úmrtnost během 5 let trvání.

Dnešní přibližně 90% přežívání deseti let od diagnózy je zřejmě důsledkem většího lékařského i laického povědomí o této chorobě, dostupností vyšetření autoprotilátek, zavedení imunosupresivní a biologické terapie, dostatečné dostupnosti dialýzy a transplantace ledvin.

Pamatujte, že žádný zdroj nemůže odpovědět na všechny vaše otázky ani nemůže nahradit informace, které vám poskytnou lékaři. Cílem této internetové stránky není nahradit nepřetržitou komunikaci mezi vámi a vaším zdravotnickým týmem.