HIV/AIDS

Syndrom získaného selhání imunity - AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) je onemocnění způsobené virem HIV (Human Immunodeficiency Virus), který ničí imunitní (obranný) systém lidského těla.

Lidé kteří se nakazí HIV v sobě nosí virus různě dlouho před tím, než se u nich vyvine samotné onemocnění AIDS. Úzká skupina lidí onemocní AIDS v krátkém čase, zatímco mnoho jiných zůstává v klinicky dobrém stavu 15 až 20 let. 

AIDS se projeví tehdy, když je imunitní systém lidského organismu natolik poškozen HIV, že není schopen se bránit. HIV napadá a usmrcuje typ bílých krvinek zvaných pomocné T-buňky. Tyto buňky regulují funkci obranného systému, převážně při obraně proti virům, vzniku nádorů a některým dalším infekcím. Postupným ničením T-buněk virem se lidé s HIV stávají mnohem náchylnějšími k infekcím a nádorovým onemocněním, která se u zdravých lidí nevyskytují nebo jsou úspěšně překonaná obranyschopností organismu. Pokud se u infikovaného člověka začnou projevovat tyto příznaky, hovoří se o tom, že se u něho rozvinul AIDS. V konečné fázi neléčeného onemocnění dojde ke zhroucení imunitního systému, který není schopen reagovat na infekce a nádorová onemocnění a těm nakonec člověk nemocný AIDS podléhá. 

Virus HIV je velmi citlivý na venkovní prostředí a mimo tělo velmi rychle umírá. Díky této citlivosti je nemožné, aby se člověk nakazil od HIV pozitivní osoby během běžného denního kontaktu, jako je podání ruky, pití ze stejných nádob, používání stejných telefonů nebo záchodových prkének. Většina lidí se nakazí HIV během nechráněného pohlavního styku s infikovanou osobou. Další způsoby nákazy zahrnují přímý kontakt s infikovanou krví – například sdílením infikovaných jehel narkomany. Přenos transfuzí kontaminované krve nebo transplantací je v současné době díky přísným testům velmi nepravděpodobný. Žena může přenést HIV na své dítě buď během těhotenství, při porodu, nebo kojením. 

Na začátku infekce se mohou projevit příznaky podobné chřipce či nachlazení. Jak onemocnění postupuje, začne se projevovat množství symptomů souvisejících se selháním imunity – neobvyklé infekce či nádory. Dalšími onemocněními spojenými s AIDS jsou chronický průjem, tuberkulóza, dokonce i změny mentálního stavu. Infekce HIV se dá prokázat buďto nepřímo – přítomností protilátek, nebo přímým průkazem částí viru v krvi či jiných tělesných tekutinách. 

Prevence

Nejúčinnější způsob, jak infekci předejít, je vyhýbání se možnostem nákazy. Používání kondomů se ukázalo jako částečně efektivní metoda zabraňující přenosu HIV. Po styku s nakaženou krví lze snížit riziko infekce podáním antiretrovirových léků. Pravděpodobnost přenosu viru z matky na dítě se dá snížit užíváním antiretrovirotik, císařským řezem nebo umělou výživou. 

Léčba

Mnoho let po objevení prvního případu AIDS v roce 1981 neexistovala žádná možnost léčby AIDS. Lékaři mohli léčit jen sekundární onemocnění, která AIDS způsobil, proti syndromu samému lék neexistoval. 

V současné době jsou dostupné léky, které dokážou kontrolovat virus HIV v těle a zpomalit progresi onemocnění. Léky jsou nejčastěji ve formě tablet a podávají se jednou či víckrát denně. Léčba obvykle sestává z kombinace léků, kterou se zamezí vzniku rezistence viru HIV léčbu. Virus HIV je schopen mutace a vzniku forem, které ztratí citlivost na jednotlivé léky. Použitím kombinace léků a pravidelným užíváním léčby dle pokynů lékaře se riziko vzniku rezistentní formy viru minimalizuje. Proto je velmi důležité, aby pacient užíval předepsané léky pravidelně a podle pokynů svého ošetřujícího lékaře. 

Co mám dělat, pokud se domnívám, že jsem se mohl/mohla nakazit HIV?

Pokud se domníváte, že jste se mohl/mohla nakazit virem HIV, kontaktujte neprodleně některé z odborných lékařských pracovišť, kde vám poradí.

Kontakty naleznete například zde:

 Pamatujte, že žádný zdroj nemůže odpovědět na všechny vaše otázky ani nemůže nahradit informace, které vám poskytnou lékaři. Cílem této internetové stránky není nahradit nepřetržitou komunikaci mezi vámi a vaším zdravotnickým týmem.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.