Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Plicní onemocnění se u lidí vyskytují v různých formách už od nepaměti a lidstvo s nimi zápasí více či méně úspěšně.

Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) má ve světě i v České republice vzrůstající tendenci, s čímž souvisí i rostoucí ekonomická zátěž, kterou toto onemocnění představuje. V roce 2013 bylo v České republice pro CHOPN dispenzarizováno 268 609 nemocných a 3449 jich zemřelo (Marel 2016). Celková prevalence CHOPN je odhadována na 7,7 % populace (Vondra 2004).

Celosvětová prevalence se udává od 6 % do 15 %, přičemž je všeobecně známou skutečností, že je toto onemocnění významně poddiagnostikováno. Předpokládá se, že až 60–85 % nemocných s CHOPN (nejčastěji mírné či střední intenzity) není diagnostikováno (Marel 2016).

I v rámci laické populace většina lidí už někdy slyšela o astmatu nebo o rakovině plic. Co je to CHOPN, která postihuje stále větší procento dospělé populace, ví ale jen její malá část. Přitom jde o chronické, pomalu se zhoršující onemocnění, které postupně brání postiženému dýchat, což má významný negativní vliv na kvalitu života a v konečném důsledku může vést až ke smrti.

Nejčastější příčinou vzniku CHOPN je kouření. Intenzivní a dlouhodobé vystavování se prašnému a chemicky znečištěnému prostředí také může zvýšit riziko vzniku tohoto onemocnění nebo jeho průběh zhoršit a urychlit.

CHOPN je v podstatě zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které způsobuje jejich postupné zužování, nadměrnou produkci hustého hlenu v nich a jeho ztížené vykašlávání s často se vyskytujícími virovými a bakteriálními infekcemi. Obvykle se začíná projevovat jako „kuřácká“ chronická bronchitida s vykašláváním a častými infekcemi dýchacích cest. Postupně se k ní přidává pocit nedostatku vzduchu a ztížené dýchání nejprve při námaze a později i při běžných činnostech a v pokročilých stadiích také v klidu, což pacienta nesmírně omezuje a znemožňuje mu vést normální život. V nejtěžších stadiích je pacient odkázaný na stálý přísun kyslíku a onemocnění končí předčasnou smrtí. Navíc pacienti s CHOPN mají zvýšený výskyt rakoviny plic a horší a mnohdy komplikovaný průběh jiných chronických, zejména kardiovaskulárních, onemocnění.

V současnosti existuje a je lehce dostupná velmi kvalitní diagnostika CHOPN, která toto onemocnění odhalí už v jeho časných stadiích. Jak ukazují výsledky nejnovějších výzkumů, včasným nasazením a pravidelným užíváním účinné medikamentózní léčby je možné progresi CHOPN zpomalit, významně zvýšit kvalitu života pacienta, a dokonce prodloužit jeho život.

Pamatujte, že žádný zdroj nemůže odpovědět na všechny vaše otázky ani nemůže nahradit informace, které vám poskytnou lékaři. Cílem této internetové stránky není nahradit nepřetržitou komunikaci mezi vámi a vaším zdravotnickým týmem.

Nejčastější příčinou vzniku CHOPN je kouření.