Terapeutické oblasti

Terapeutické oblasti

Současné portfolio produktů divize Pharmaceuticals GSK je značně široké a obsahuje léky, které mají dlouholetou tradici. Nejstarším dodnes užívaným lékem společnosti je léčivý přípravek určený k rozšíření průdušek, uvedený na trh v roce 1969.

Vakcíny

Očkováním (vakcinací) lze zabránit vzniku a šíření mnoha infekčních onemocnění, a přestože nám dnes očkování připadá samozřejmé, patří k nejvýznamnějším objevům v historii medicíny.