Léky na předpis a vakcíny

Cílem GSK je zpřístupnit své léky a zdravotní péči všem pacientům bez ohledu na jejich finanční možnosti či místo kde žijí.

Vyrábíme širokou škálu léků a vakcín. Informace o lécích na předpis a vakcínách dostupných v České republice naleznete na stránce www.gskkompendium.cz. Odborná veřejnost a poskytovatelé zdravotní péče v České republice mohou na této stránce najít i specifické informace jako např. souhrnnou informaci o přípravku či aktualizované příbalové letáky.

Na této webové stránce uvádíme pouze produkty dostupné v České republice.

Léky na předpis

Divize léků na předpis vyvíjí a vyrábí léčivé přípravky pro léčbu široké škály akutních a chronických onemocnění. Naše portfolio tvoří inovativní a zavedené léky a přední pozice na světě zaujímáme rovněž v léčbě respiračních onemocnění a HIV.

Již více než 40 let jsme lídrem v oblasti respiračních onemocnění s širokým portfoliem kvalitních produktů. V nedávné době jsme ho posílili a rozšířili o nové léky včetně kombinace inhalačního kortikosteroidu (ICS) a beta2 agonisty (LABA) s dlouhodobým účinkem a dále o kombinaci muskarinového antagonisty (LAMA) s dlouhodobým účinkem a duálního bronchodilatátoru LABA.

Naší divizi HIV řídí ViiV Healthcare, což je globální společnost specializující se na HIV, v níž máme většinový podíl, přičemž dalšími akcionáři jsou společnosti Pfizer a Shionogi. ViiV Healthcare je nyní vůdčí společností v oblasti léčby HIV na celém světě a v nedávné době zaznamenala, jako první v odvětví, významný úspěch v podobě schválení nových léků regulačními orgány a uvedení těchto léků na trh. ViiV Healthcare má řadu dalších antiretrovirálních léků ve stádiu klinického vývoje.

Kromě respiračních chorob a HIV máme také portfolio dalších farmaceutických produktů pro léčbu onemocnění jako např. alergická rýma, benigní hyperplazie prostaty, bakteriální infekce, plicní arteriální hypertenze či systémovým lupus erythematodes či další přípravky z portfolia zavedených produktů (CEP).

Tyto produkty jsou důležitou součástí naší obchodní činnosti na vznikajících trzích. 

Vakcíny

Společnost GSK vyvíjí a vyrábí řadu vakcín a léků na akutní i chronická onemocnění. Naše portfolio je tvořeno léky chráněnými patentem, ale i přípravky bez této ochrany. V oblasti vakcín patří naše společnost k největším na světě. Vyrábíme pediatrické vakcíny a vakcíny pro dospělé proti široké paletě infekčních nemocí. V roce 2017 jsme distribuovali zhruba 730 milionů dávek do 160 zemí světa.

V březnu 2015 jsme získali divizi vakcín společnosti Novartis (vyjma vakcín proti chřipce) a sloučením našich divizí volně prodejných produktů pro zdravotní péči Consumer Healthcare jsme vytvořili novou společnost. Kromě toho společnost Novartis získala naše onkologické portfolio a s ním související aktivity výzkumu a vývoje.

Díky očkování byly celosvětově vymýceny pravé neštovice. V řadě zemí vymizela dětská přenosná obrna, došlo k výraznému snížení výskytu mnoha infekčních onemocnění (tetanus, záškrt, spalničky...). V oblasti vakcín je GSK jedním z největších výrobců očkovacích látek pro děti i dospělé. 

Vakcíny jsou léčivé přípravky vázané na předpis, podává je lékař. Před očkováním si prosím pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. O očkování a způsobu aplikace vakcín se poraďte se svým lékařem či dětským lékařem Vašeho dítěte. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných osob. Vakcinační akce jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR. Další podrobné informace naleznete na www.gskkompendium.cz nebo na www.vakciny.cz.

V oblasti očkování realizuje společnost GSK celosvětově rozsáhlý klinický výzkum, který by měl portfolio vakcín obohatit o nové preventivní přípravky. Tento výzkum probíhá podle standardů správné klinické praxe (GCP) a v ČR se ho účastní špičková pracoviště z celé republiky.

V současnosti má GSK registrováno více než 40 různých vakcín a v klinickém vývoji další řadu nových očkovacích látek. GSK je jedinou společností, která pracuje v posledním desetiletí na klinickém vývoji ve třech prioritních oblastech WHO v rámci prevence infekčních nemocí – HIV/AIDS, tuberkulózy a malárie. O exkluzivitě vakcínového portfolia GSK svědčí cena SCRIP a Vaccine Industry Excellence, která byla společnosti udělena v roce 2008 za nejlepší klinický vývojový program. 

Očkování dětí

V roce 1796 se anglickému venkovskému lékaři Edwardu Jennerovi podařil pozoruhodný objev – do pokožky zavedl virus kravských neštovic, což vytvořilo imunitu vůči nebezpečným pravým neštovicím. Dr. Jenner uvedl do života pojem „vakcinace“, který pochází z latinského pojmenování kravských neštovic (vaccinia). Jeho odvážné experimenty položily základy vakcinologie – vědy, která od základů změnila oblast ochrany zdraví.

Vakcíny umožnily zlikvidovat pravé neštovice, které byly v 18. století v některých evropských zemích příčinou až 20 % všech úmrtí. Později se podařilo eliminovat (nebo významně omezit výskyt s cílem úplné eliminace) také další choroby, které lidem ničily zdraví, nebo je dokonce zabíjely – jako dětská obrna nebo spalničky. V současnosti můžeme prostřednictvím vakcinace zabránit minimálně 26 potenciálně smrtelným nemocem nebo omezit jejich výskyt. Vakcíny podle odhadů každoročně předejdou celosvětově až třem milionům úmrtí či trvalým následkům. Ze všech odvětví moderní medicíny se proto vývoj vakcín považuje za jeden z největších příspěvků ke zmírňování lidského utrpení. Přispěl také k působivému nárůstu průměrné očekávané délky života za poslední dvě století.

Kromě výhod v oblasti zdraví má vakcinace také nesporné ekonomické výhody, protože vakcíny jsou jedním z nejakceptovanějších a nákladově nejefektivnějších postupů v oblasti veřejného zdraví. Účinné programy vakcinace mohou snížit celkové výdaje na zdravotní péči a zlepšit zdraví populace, zvýšit produktivitu, konkurenceschopnost a celkovou ekonomickou prosperitu. Podle odhadů jen samotná likvidace pravých neštovic znamenala globální úsporu více než 2 miliard dolarů ročně.

Nedávné převratné objevy v imunologii, molekulární biologii, genomice a proteomice slibují další vývoj ve vakcinologii, který by mohl přinést rozšíření ochrany před akutními infekčními onemocněními, chronickými infekcemi, alergiemi, autoimunitními onemocněními a některými zhoubnými nádorovými onemocněními.

Pamatujte, že žádný zdroj nemůže odpovědět na všechny vaše otázky ani nemůže nahradit informace, které vám poskytnou lékaři. Cílem této internetové stránky není nahradit nepřetržitou komunikaci mezi vámi a vaším lékařem.