V Praze a ve Středočeském kraji došlo k nárůstu počtu nemocných žloutenkou typu A. Ani důsledná hygiena nemusí k zajištění ochrany před tímto onemocnění stačit. Vhodnou a efektivní formou prevence žloutenky typu A je očkování.

Hygienici jako zdroj nákazy identifikovali mražené jahody. Právě potraviny jsou jedním z nejběžnějších zdrojů nákazy.

Česká populace patří, stejně jako obyvatelé dalších vyspělých států, mezi vnímavé ke žloutence typu A. Virus žloutenky typu A se do lidského organismu může dostat přímo od osoby k osobě, např. špinavýma rukama, nebo nepřímo, prostřednictvím kontaminovaného jídla, vody nebo znečištěnými předměty. V případě vody se nejedná pouze o její pití, nebezpečné mohou být například i saláty, ovoce nebo jiné potraviny, které byly znečištěnou vodou před jídlem omyty. Nebezpečné jsou také kostky ledu připravené ze závadné vody.1

Osobní hygiena – mytí rukou je důležitou součástí prevence žloutenky typu A, ale nemusí k zajištění ochrany stačit ani teď v době epidemie nového typu koronaviru, kdy lidé hygieně věnují mnohem více pozornosti. Virus hepatidity A je totiž velmi odolný, a je proto vhodné chránit se také očkováním. Jednou z dostupných vakcín v ČR proti žloutence typu A je vakcína Havrix společnosti GSK.  „V České republice je v současné době vakcíny proti žloutence typu A dostatek jak pro děti a mladistvé, tak pro dospělé. V případě potřeby jsme schopni prakticky ihned pokrýt i zvýšenou poptávku po nich,“ potvrzuje mluvčí společnosti GSK Miriam Kejzlarová.

Pro děti ve věku od 1 roku do 15 let (včetně) je určena vakcína Havrix 720 Junior monodose, dospělým vakcína Havrix 1440. K zajištění dlouhodobé ochrany je třeba podat druhou dávku kdykoliv mezi 6. měsícem a 5. rokem, přednostně mezi 6. a 12. měsícem po první dávce.2 Na očkování proti žloutence typu A mohou klienti všech zdravotních pojišťoven získat příspěvky.

O očkování se poraďte se svým lékařem nebo na očkovacích centrech.

Reference:

1.http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Infekce_zakladni_informace/VHA_zakladni_informace.pdf

2.http://gskkompendium.cz/spc-havrix-1440-inj-sus.

Upozornění:

Vakcíny Havrix 720 Junior Monodose a Havrix 1440 jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcíny se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Content Lab PM-CZ-HAV-PRSR-200001, datum schválení: 07/2020

Kontakt

Miriam Kejzlarová, Ph.D., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic, * miriam.m.kejzlarova@gsk.com