GSK vyrobí miliardu dávek své adjuvantní vakcíny. Nabídne ji dalším partnerům vyvíjejícím očkovací látky proti COVID-19

Adjuvantní technologie může snížit množství vakcínového proteinu požadované na jednu očkovací dávku, což umožňuje vyrábět více dávek vakcíny a ochránit tak mnohem více lidí. Tento efekt byl potvrzen během poslední chřipkové epidemie a může sehrát důležitou roli také v době celosvětové koronavirové pandemie. Kromě toho může adjuvant také zvýšit imunitní odpověď organismu. Bylo prokázáno, že vytváří silnější a dlouhodobější imunitu proti infekcím.

Pro úspěšné vyřešení globální pandemie vyvolané novým typem koronaviru bude potřeba vyvinout více vakcín a jsme přesvědčeni, že k tomu můžeme významně přispět naší technologií. Z tohoto důvodu je pro nás teď prioritou spolupráce s partnery po celém světě a nabídka adjuvantní technologie, která má potenciál přispět ke zlepšení účinnosti a škálování více vakcín proti COVID-19,“ uvedl Roger Connor, prezident společnosti GSK Global Vaccines.

Do roku 2021 miliarda dávek adjuvantu

GSK má v plánu vyrobit do roku 2021 jednu miliardu dávek adjuvantní vakcíny. Přednostně ji bude poskytovat společnostem a institucím se slibnými kandidátními vakcínami, pokud jsou pro použití adjuvantní technologie vhodné. Spolupráce už byla dohodnuta například se společnostmi Sanofi, Clover, Innovax a University of Queensland a v současnosti jsou vedena jednání o dalších spolupracích.

Vzhledem k bezprecedentní potřebě vyvinout vakcíny proti COVID-19 zahájila GSK výrobu adjuvantu ihned po dokončení analýzy napříč globální dodavatelskou sítí. Adjuvant pro vakcíny proti COVID-19 se v současné chvíli bude vyrábět ve Velké Británii, Kanadě nebo USA.

Až poté společnost vstoupí do diskuze s představiteli vlád a globálních institucí o modelech financování výroby a dodávkách. GSK se totiž už dříve zavázala zpřístupnit svou adjuvantní technologii prostřednictvím mechanismů, které nabízejí spravedlivý přístup lidem ve všech zemích. Klíčovou součástí tohoto závazku je mimo jiné dostupnost vakcín i v nejchudších zemích světa.

Strategií a závazkem GSK je přispívat k celosvětovému boji proti COVID-19 využitím vědeckých poznatků. Proto je nabídka využití naší jedinečné adjuvantní technologie více partnerům tím nejlepším způsobem, jak maximalizovat šance na úspěch,“ dodal Roger Connor.

Veškeré zisky související s vývojem vakcíny proti COVID-19 budou zpětně investovány do výzkumů souvisejících s koronaviry a dlouhodobou ochranou před pandemiemi, ať už interně v GSK nebo s jejími externími partnery. 

Kontakt

Miriam Kejzlarová, Ph.D., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic, * miriam.m.kejzlarova@gsk.com 

NP-CZ-NA-PRSR-200005, připraveno v květnu 2020