Společnosti GlaxoSmithKline plc a Pfizer Inc vytvoří nový společný podnik, který se stane světovým lídrem v oblasti volně prodejných produktů pro zdravotní péči

Chystaná transakce nabízí jedinečnou příležitost urychlit realizaci strategie společnosti GSK a vytvořit významnou hodnotu pro akcionáře. Vytváří základ pro rozdělení společnosti GSK do dvou nových globálních společností registrovaných ve Velké Británii, z nichž jedna se zaměří na farmaceutické přípravky a vakcíny a druhá na volně prodejné produkty pro zdravotní péči.

Společnost GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) uzavřela dohodu se společností Pfizer Inc, na jejímž základě dojde ke spojení částí obou firem zaměřujících se na volně prodejné produkty pro zdravotní péči a vytvoření nového společného podniku, který se stane s celkovými tržbami ve výši přibližně 9,8 miliardy liber (12,7 miliardy dolarů) světovým lídrem v oblasti volně prodejných produktů pro zdravotní péči. Společnost GSK si v nově vytvořeném podniku podrží kontrolní většinový balík představující 68 % akcií, podíl společnosti Pfizer bude 32 %. 

Navrhovaná akciová transakce představuje jedinečnou příležitost navázat na nedávný odkup podílu, který v divizi GSK Consumer Healthcare držela společnost Novartis, a vytvořit nového světového lídra v oblasti volně prodejných produktů pro zdravotní péči a dosáhnout tak dalšího výrazného navýšení hodnoty pro akcionáře. Zamýšlená transakce je také v souladu s klíčovou prioritou společnosti GSK, kterou je posílit v nejbližších letech podnikání ve farmaceutickém sektoru navýšením peněžního toku a vytvořením efektivní struktury vyčleněním divize GSK Consumer Healthcare, která si tak bude schopna získat další podporu pro investice do chystaného výzkumu a vývoje.

Nový společný podnik se zaměřením na volně prodejné produkty pro zdravotní péči

Nový společný podnik bude mít dobré předpoklady pro posílení tržeb, peněžních toků i růst výnosů, k čemuž přispějí silné značky s vedoucím postavením ve své kategorii, inovace založené na vědeckých poznatcích a výrazné synergie nákladů. Výsledkem transakce bude spojení dvou výrazně se doplňujících portfolií značek produktů v oblasti zdravotní péče, které se těší vysoké důvěře spotřebitelů. Nový společný podnik získá vedoucí postavení v řadě kategorií produktů včetně přípravků na tišení bolesti, respiračních přípravků, vitaminových a minerálních doplňků, přípravků pro péči o trávicí ústrojí, pokožku či terapeutických dentálních přípravků. Společný podnik se stane světovým lídrem v oblasti volně prodejných produktů s tržním podílem 7,3 %, a tedy s náskokem před svým nejsilnějším konkurentem, jehož tržní podíl dosahuje 4,1 %. Na všech klíčových trzích včetně USA a Číny získá také nejvyšší nebo druhý nejvyšší tržní podíl.
Společnost GSK očekává, že navrhovaná transakce bude v celkových výnosech vykázána v druhém celém roce po uzavření, což odráží dopad a načasování nákladů na integraci, a že v upravených výnosech a volném peněžním toku bude vykázána v prvním celém roce po uzavření.

Vytvoření společného podniku

Zamýšlená transakce transformuje rozsah podnikání společnosti GSK v oblasti volně prodejných produktů pro zdravotní péči. Společnost GSK plánuje do tří let od uzavření transakce oddělit vytvořený společný podnik oddělením příslušných akciových podílů a kótovat GSK Consumer Healthcare na britském akciovém trhu. Během tohoto období společnost GSK proces integrace v převážné míře dokončí a očekává, že bude průběžně posilovat své podnikání týkající se léků na předpis a výzkum a vývoj v této oblasti.
Zamýšlené rozdělení skupiny umožní založení dvou nových společností s kapitálovými strukturami, které budou vyhovovat jejich pozdějším investičním potřebám i prioritám alokace kapitálu. Nová společnost pro volně prodejné produkty pro zdravotní péči bude díky stabilnějším peněžním tokům schopna získat více cizího kapitálu než stávající skupina GSK, a oddělení tak povede k možnosti snížit zadluženost nové společnosti zaměřené na farmaceutické přípravky / vakcíny.

Očekávané dividendy

Společnost GSK je odhodlána plnit svou dividendovou politiku a potvrzuje, že i nadále očekává, že za rok 2018 vyplatí dividendy ve výši 80 pencí za akcii. Vzhledem k významu zamýšlené transakce a důležitosti dividend pro akcionáře společnost dnes potvrdila, že i pro rok 2019 očekává vyplacení dividend ve výši 80 pencí za akcii.
Plánovaná transakce do budoucna posílí vyhlídky podnikání v oblasti volně prodejných produktů pro zdravotní péči a podpoří rozvoj divize GSK Pharmaceuticals. Vzhledem k předpokládanému pozitivnímu vývoji v obou oblastech podnikání společnost GSK očekává, že bude mít dobré předpoklady k tomu, aby zajistila výnosy pro akcionáře a zároveň nadále investovala v souladu se svými strategickými prioritami.
Generální ředitelka GSK Emma Walmsley transakci komentovala takto:
„Před osmnácti měsíci jsem stanovila jasné priority a zavedla pravidla pro alokování kapitálu, jejichž cílem je zlepšit dlouhodobé výsledky GSK ve srovnání s konkurencí a posílit naši schopnost přinášet lidem po celém světě nová přelomová léčiva a lepší zdravotnické výrobky. Podařilo se nám zlepšit provozní výsledky a v oblasti výzkumu a vývoje prosazujeme nový přístup. Rovněž jsme začali přetvářet portfolio skupiny prostřednictvím stanovení priorit u programů výzkumu a vývoje, akvizic (kupříkladu navržené akvizice onkologicky orientované biofarmaceutické společnosti TESARO), odkupu menšinového podílu v divizi volně prodejných produktů pro zdravotní péči nebo série divestic produktů, které pro společnost nejsou klíčové.
Dnes oznámená transakce představuje jedinečnou příležitost pro další urychlení těchto kroků. Propojením divizí volně prodejných produktů pro zdravotní péči společností GSK a Pfizer významně zvýšíme hodnotu pro akcionáře. Přírůstkové peněžní toky a viditelnost chystané transakce navíc do budoucna podpoří plánování využití kapitálu ve společnosti GSK i další investice do připravovaných farmaceutických projektů.
Vzhledem k zamýšlenému následnému vyčlenění rovněž transakce pro společnost GSK představuje jasnou cestu k vytvoření nového světového lídra v oblasti volně prodejných produktů pro zdravotní péči a nové globální společnosti zaměřené na farmaceutické přípravky / vakcíny, která se ve výzkumu a vývoji soustředí na zkoumání imunitního systému, využití genetického výzkumu a vyspělých technologií.
Naším konečným cílem je vytvořit dvě výjimečné globální společnosti registrované ve Velké Británii, které budou mít vhodné kapitálové struktury a které budou mít veškeré předpoklady k vytváření rostoucích výnosů pro akcionáře a poskytování významných přínosů pro pacienty a spotřebitele.“

Schválení a uzavření transakce

Zamýšlená transakce podléhá schválení ze strany akcionářů společnosti GSK a k jejímu uzavření je nutné získat souhlasy antimonopolních orgánů. Budou-li tyto souhlasy poskytnuty, měla by být transakce dle předpokladů uzavřena v druhé polovině roku 2019. Představenstvo hodlá akcionářům doporučit, aby hlasovali pro navrhovanou transakci.

 

Kontakt

Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic

GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | ( 222 001 202 (111) | * miriam.m.kejzlarova@gsk.com

 

ZINC CZ/COM/0001/19, připraveno v lednu 2019

 

GSK je jednou z předních světových farmaceutických společností zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. Pro více informací navštivte globální webové stránky www.gsk.com nebo stránky české pobočky www.gsk.cz.