Společnost GSK se dohodla na odprodeji portfolia vakcín proti vzteklině a klíšťové encefalitidě společnosti Bavarian Nordic

GSK získá zálohovou platbu v přibližné výši 301 milionů EUR (259 mil. GBP) a dále dílčí platby v návaznosti na transakční milníky, přičemž celková hodnota transakce dosáhne až 955 milionů EUR (822 mil. GBP)

Společnost GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) oznámila 21. října 2019 odprodej vakcín Rabipur (v USA pod obchodním názvem Rabavert) proti vzteklině a Encepur proti klíšťové encefalitidě společnosti Bavarian Nordic.

Rozhodnutí o odprodeji těchto značek, které společnost GSK získala v roce 2015 v rámci akvizice divize vakcín společnosti Novartis, je v souladu se strategickým záměrem GSK soustředit pozornost a investice do růstových aktiv, inovací a zjednodušení dodavatelského řetězce divize Vaccines.

Prezident globální divize Vaccines společnosti GSK Roger Connor odprodej komentoval: „Dohoda se společností Bavarian Nordic nám umožní věnovat více prostředků na klíčová růstová aktiva a na molekuly  ve vývoji (v naší pipeline). Zároveň zajistit nepřetržitou dodávku těchto důležitých a úspěšných vakcín.“

Společnost GSK získá zálohovou platbu v přibližné výši 301 milionů EUR (259 mil. GBP) a dále dílčí platby v návaznosti na transakční milníky v hodnotě 495 milionů EUR, jakož i následný výnos z prodeje zásob v průběhu jednání o organizaci dodávek, přičemž celková hodnota transakce dosáhne až 955 milionů EUR. Hodnota zásob k předpokládanému datu uzavření transakce se odhaduje na 159 milionů EUR. Částka 25 milionů EUR (22 mil. GBP) z celkové hodnoty transakce je podmíněna budoucí výnosností obou vakcín. Dílčí platby v návaznosti na transakční milníky jsou splatné při úspěšném převodu technologií, převodu registrací přípravků a splnění závazků GSK v oblasti dodávek do té doby, než společnost Bavarian Nordic získá souhlas regulačních orgánů s výrobou vakcín.

K zajištění kontinuity dodávek obou vakcín bude výroba i nadále pokračovat ve výrobním závodě GSK v německém Marburgu, dokud nedojde ke kompletnímu přesunu výroby do společnosti Bavarian Nordic. Postupný přenos technologií by měl být zahájen v 1. čtvrtletí roku 2020 a ukončen by měl být do pěti let.

V rámci transakce nedochází k převodu výrobních kapacit ani zaměstnanců. Uzavření transakce se předpokládá do konce roku 2019 a je podmíněno souhlasným stanoviskem protimonopolního úřadu a souhlasem akcionářů společnosti Bavarian Nordic s emisními právy na levnější nákup akcií.

Doplňující informace:

O přípravku Encepur
Vakcína Encepur je indikována k aktivní imunizaci proti klíšťové encefalitidě zvláště pro osoby, které se trvale nebo přechodne zdržují v oblastech s endemickým výskytem klíšťové encefalitidy. Pro děti od jednoho roku věku do 11 let včetně je určena vakcína Encepur pro děti, dětem od 12 let a dospělým se aplikuje vakcína Encepur pro dospělé.

O přípravku Rabipur (v USA a Kanadě pod obchodním názvem Rabavert)
Vakcína Rabipur je indikována k aktivní imunizaci proti vzteklině u jedinců ve všech věkových skupinách (virus vztekliny způsobuje vždy smrtelné onemocnění). Vakcína se používá k prevenci onemecnění u osob ohrožených vzteklinou, ale i osob pokousaných podezřelým zvířetem. V ČR vakcína není registrována.

O společnosti Bavarian Nordic
Společnost Bavarian Nordic se sídlem v Dánsku je plně integrovaná biotechnologická společnost, jež se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu aktivní protirakovinné imunoterapie a vakcín proti infekčním chorobám.

 

Encepur pro děti/Encepur pro dospělé jsou inaktivované vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Vakcíny jsou registrované léčivé přípravky a jsou vázány na lékařský předpis. Očkování provádí lékař aplikací injekcí do svalu (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com.

 

Kontakt

Miriam Kejzlarová, PhD., Central Europe Cluster Communication Lead & Communication Manager CZ

GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | ( 222 001 202 (111) | * miriam.m.kejzlarova@gsk.com

 

Content Lab NP-CZ-VX-PRSR-190001, připraveno v říjnu 2019