Plzeň se stane místem setkání špičkových světových odborníků v oblasti HIV

V rámci 6. sympozia ke Světovému dni AIDS 21.– 22. listopadu v Plzni společnost GSK/ViiV Healthcare ve spolupráci s doc. Daliborem Sedláčkem z FN Plzeň a prof. José Gatellem ze Španělska připravila pro českou odbornou veřejnost příležitost pro setkání a diskuzi o aktuálních otázkách vývoje léčby i profesních zkušenostech s odborníky světových jmen v oblasti HIV.

Setkání navazuje na konferenci EACS (European AIDS Clinical Society), největší evropskou událost pro více než 3000 odborníků v oblasti HIV z celého světa, která proběhla před dvěma týdny v Basileji ve Švýcarsku. Prezidentem EACS je prof. Jürgen Rockstroh z Německa, který rovněž zavítá do Plzně, stejně tak jako další odborníci světového jména, mezi nimi prof. José Gatell ze Španělska, čestný profesor na Univerzitě v Barceloně, bývalý prezident EACS a garant mezinárodního sympozia odborníků v Plzni a Pavol Jarčuška, prezident Slovenské společnosti infektologů SLS ze Slovenska. 6. sympozium ke Světovému dni AIDS, v rámci kterého se mezinárodní sympozium koná, odborně zaštiťuje doc. Dalibor Sedláček z FN Plzeň.

Čeští odborníci patří mezi evropskou špičku v oblasti HIV, a tak i v Čechách mají HIV pozitivní pacienti perspektivu porovnatelné kvality a délky života jako zdravá populace. Správně léčený HIV pacient dokonce nemusí být pro svého partnera infekční. Klíčové je znát svoji diagnózu včas,“ říká prof. José Gatell, garant mezinárodního sympozia odborníků, které společnost GSK/ViiV Healthcare pořádá.

Jsme rádi, že prostřednictvím sympozia v Plzni máme příležitost podpořit mezinárodní diskuzi o aktuálních otázkách a nejnovějších poznatcích o léčbě onemocnění HIV, na jejímž vývoji se naše společnost celosvětově významně podílí,“ říká Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka společnosti GSK v České republice

Posledních 30 let změnilo naši společnost a změnilo i to, co víme a jak léčíme HIV.

Kontakt
Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic
GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | 

miriam.m.kejzlarova@gsk.com

Content Lab NP-CZ-HVX-PRSR-190001, připraveno v listopadu 2019