GSK má za sebou další úspěšný rok. S finančními výsledky je spokojen management i akcionáři

Rok 2018 přinesl GSK další růst tržeb, marží i cash flow

Společnost patřící mezi nejvýznamnější hráče ve světě farmacie dokázala dostát svým závazkům vůči akcionářům a díky úspěšnému hospodaření se přiblížila k dalším vytyčeným cílům v oblasti vývoje nových léčiv.

Nejsilnější je v rámci GSK nadále divize Pharmaceuticals, která vyrábí léky na předpis. Ta za loňský rok vykázala tržby ve výši 17,3 mld. liber, v přepočtu více než 510 mld. Kč. Významný nárůst tržeb zaznamenala divize Vaccines specializovaná na očkovací látky. K celkovému obchodnímu výsledku přispěla tržbami ve výši 5,9 mld. liber, tedy zhruba 174 mld. Kč. Úspěchy těchto dvou divizí pak vynahradily mírný pokles zisků z volně prodejných produktů spadajících do divize Consumer HealthCare. Přesto i ona dokázala generovat tržby ve výši 7,7 mld. liber, v přepočtu 227 mld. Kč.

Provozní zisk společnosti vzrostl, stejně tak i čistý zisk na akcii. Ten zaznamenal nárůst o 7 %  při konstantním měnovém kurzu. Volné cash flow dosáhlo hodnoty 5,7 mld. liber, což je v porovnání s předchozím rokem nárůst o 63 %.

Díky dalšímu růstu a dobrým finančním výsledkům mohla společnost GSK vyplatit deklarované dividendy ve výši 80 pencí na akcii a se stejným závazkem vstoupila také do roku 2019. A to i přesto, že je letos očekáván pokles zisku na akcii mezi 5 a 7 %. Mezi hlavní důvody této prognózy patří očekávaný dopad akvizice společnosti Tesaro, rušení divize Consumer Health Nutrition a ukončení spolupráce s firmou Pfizer.

Rok 2018 byl významný zejména zavedením nové strategie R&D zaměřené na imunologii, genetiku a nové technologie a také díky řadě transakcí na podporu naší strategie a přeměny portfolia celé skupiny. Těmito kroky jsme se připravili na to, aby byl minimálně stejně úspěšný i rok 2019, kdy očekáváme získání klíčových údajů o třech nových léčebných přípravcích proti rakovině. Ty mají potenciál být uvedeny na trh v příštích dvou letech,komentuje Emma Walmsley, generální ředitelka společnosti GSK.

 

Kontakt

Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic

GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | ( 222 001 202 (111) | * miriam.m.kejzlarova@gsk.com

 

ZINC CZ/COM/0010/19, připraveno v únoru 2019

 

GSK je jednou z předních světových farmaceutických společností zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. Pro více informací navštivte globální webové stránky www.gsk.com nebo stránky české pobočky www.gsk.cz.