GSK je TOP odpovědnou firmou i v roce 2019

Farmaceutická společnost GSK získala ocenění TOP odpovědná firma roku 2019 a umístila se tak mezi 25 lídry žebříčku, který každoročně sestavuje Byznys pro společnost. Jedná se o nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem. Porota sleduje dlouhodobost, jasné cíle a komplexní odpovědný pohled na podnikání, který podporuje udržitelnost nejen firem, ale i společnosti.

TOP odpovědná firma v roce 2019

Nejvyšší rating získala GSK v oblastech HR a diverzita (99 %) a strategie (94 %). CSR strategie společnosti je dlouhodobě hodnocená velmi pozitivně, stejně jako zaměření na podporu a rozvoj zaměstnanců či poskytování rovných příležitostí. „Opakované umístění v žebříčku TOP Odpovědných firem nás velmi těší a zároveň zavazuje k dalším aktivitám v oblasti společenské odpovědnosti. Naší dlouhodobou zásadou je poskytovat všem rovné příležitosti. Například podíl žen ve firmě je v Česku vyšší než 50 %, a to i na vysokých manažerských pozicích. Naši zaměstnanci nám zároveň s rozvojem společensky odpovědných aktivit velmi pomáhají třeba formou odborného dobrovolnictví,“ zdůraznila  Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka české pobočky GSK.

Důkazem, že se jedná o dlouhodobou a dobře promyšlenou strategii, která má podpořit vizi udržitelného podnikání, jsou úspěchy, kterých GSK dosáhla v uplynulých letech. V loňském roce, stejně jako letos, získala GSK certifikát TOP odpovědná firma, v letech předchozích pak například zlatý certifikát BpS v oblasti Strategie diverzity nebo v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci.

Rating BpS TOP Odpovědná firma 2019 je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR. Je sestaven na základě bodového hodnocení 110 kritérií v jednotlivých oblastech odpovědnosti a udržitelnosti firem.

 

Kontakt

Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager CZ & SK

GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | miriam.m.kejzlarova@gsk.com

 

Content Lab NNP-CZ-NA-PRSR-190010, připraveno v listopadu 2019