GSK dokončila akvizici společnosti TESARO: Společně chtějí přinést nové poznatky do onkologie a zajistit pacientům delší a kvalitnější život

Farmaceutická společnost GSK oznamuje, že úspěšně dokončila akvizici výrobce komerčních biofarmaceutik, společnosti TESARO. Za společnost sídlící v americkém Massachusetts zaplatila GSK 5,1 miliardy amerických dolarů, v přepočtu zhruba 115 miliard korun. Její vedení si od akvizice slibuje výrazné posílení své farmaceutické činnosti a zrychlení procesu budování vývojových a komerčních aktivit v oblasti onkologie.          

Obě společnosti spojují starost o pacienty a silná motivace vyvíjet skutečně přelomové léky, které jim prodlouží život a zvýší jeho kvalitu. Jsem přesvědčen, že právě dokončená akvizice výrazně posílí naše vývojové schopnosti v oboru onkologie a přinese nové vědecké kapacity a expertízu, což nám následně umožní zvýšit tempo i rozsah naší pomoci pacientům s rakovinou,“ komentuje obchod Hal Barron, ředitel pro vědu, výzkum a vývoj společnosti GSK.

Jako významný milník ve snaze o vývoj přelomových léčebných postupů pro lidi s rakovinou vnímají akvizici také zástupci společnosti TESARO. „Spolu s GSK můžeme urychlit prosazování našich iniciativ v oblasti vývoje a uvádění léků na trh, a v konečném důsledku zajistit delší život většímu počtu pacientů,“ dodáváMary Lynne Hedleyová, provozní ředitelka společnosti TESARO.

 

Kontakt

Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager for the Czech Republic & Slovak Republic

GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 | ( 222 001 202 (111) | * miriam.m.kejzlarova@gsk.com

 

ZINC CZ/COM/0004/19, připraveno v lednu 2019

 

GSK je jednou z předních světových farmaceutických společností zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků. Hlavním posláním společnosti je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle. Pro více informací navštivte globální webové stránky www.gsk.com nebo stránky české pobočky www.gsk.cz.